Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjaźnieni

Goście na stronie

Statystyka

Użytkowników: 5291
Artykułów: 1432
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 20886959

Archiwum

nagroda Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

   

button_2017.jpg
       
Projekt button - autor: Aleksandry Poradyło
  SP w Łękach Dukielskich,
   I miejsce w konkursie, oddany do realizacji.

      W ramach nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów i działań na rzecz realizacji Projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Niepodległa” pn „Ballada pisana Szlakiem Frontu Wschodniego”,  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza:
- laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej: Marcelina Albrycht, Stanisław Stojak, Zuzanna Szczurek, Julia Kula, Oliwia Bobula, Eliza Kowalska, Małgorzata Wróbe,l Sara Woźniak, Bartłomiej Dębiec.
- laureatów 1, 2 i 3 miejsca Quizu Historycznego: Paweł Kowalewski, Julia Tyburcy, Emilia Szczurek.
- laureatów 1, 2 i 3 miejsca Konkursu Plastycznego: Aleksandra Poradyło, Ewelina Gonet, Kamil Konop.
- drużynę harcerską „Watra” i „Iskra”,
- przedstawicieli Dukielskiego Uniwersytetu III Wieku na wyprawę edukacyjno-artystyczną do Warszawy.
   W programie wizyty w stolicy przewidziano:
zwiedzanie warszawskiej starówki, wizytę w Centrum Nauki Kopernik, seans w najnowocześniejszym Planetarium w Polsce „Niebo Kopernika”, wizytę w Muzeum Niepodległości a dokładnie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, sztukę teatralną w Teatrze Polonia Krystyny Jandy na scenie „Och Teatr”

   Wszystkich prosimy o kontakt i potwierdzenie wyjazdu


baner_niepodlegla.jpg

 

Miejscowość, data: ......................................................

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

 

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

 

......................................................................................................................

Imię, nazwisko oraz PESEL uczestnika wyjazdu

 

w wycieczce do Warszawy w terminie: 29-30 listopada 2017 zorganizowanej przez Ośrodek Kultury w Dukli.

Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i miejscem odbioru a domem. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęć z wycieczki z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej OK w Dukli.

 

    Program wycieczki (godziny są orientacyjne):

5.30 wyjazd (Dworzec autobusowy w Dukli)

11.30 zwiedzanie starówki warszawskiej

12.30 wizyta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

14.00 wejście do Centrum Nauki Kopernik

15.30 seans w planetarium

16.30 obiad

19.00 spektakl w teatrze „Och teatr”

22.00 wyjazd z Warszawy

03.30 przewidywany przyjazd (Dworzec autobusowy w Dukli)

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

  1. Nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.
  2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania wycieczki.

 

..................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Telefon kontaktowy uczestnika wyjazdu: ……………………………….

 

Telefon kontaktowy  rodzica/prawnego opiekuna: ………………………

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Projekty

DUTW

Zapowiedź wydarzeń

Zobacz pełne kalendarium

Formy działalności