Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5429
Artykuw: 1480
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22405599

Archiwum

nagroda Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

   

button_2017.jpg
       
Projekt button - autor: Aleksandry Poradyo
  SP w kach Dukielskich,
   I miejsce w konkursie, oddany do realizacji.

      W ramach nagrody dla laureatów poszczególnych konkursów i dziaa na rzecz realizacji Projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Niepodlega” pn „Ballada pisana Szlakiem Frontu Wschodniego”,  Orodek Kultury w Dukli zaprasza:
- laureatów Konkursu Pieni Patriotycznej: Marcelina Albrycht, Stanisaw Stojak, Zuzanna Szczurek, Julia Kula, Oliwia Bobula, Eliza Kowalska, Magorzata Wróbe,l Sara Woniak, Bartomiej Dbiec.
- laureatów 1, 2 i 3 miejsca Quizu Historycznego: Pawe Kowalewski, Julia Tyburcy, Emilia Szczurek.
- laureatów 1, 2 i 3 miejsca Konkursu Plastycznego: Aleksandra Poradyo, Ewelina Gonet, Kamil Konop.
- druyn harcersk „Watra” i „Iskra”,
- przedstawicieli Dukielskiego Uniwersytetu III Wieku na wypraw edukacyjno-artystyczn do Warszawy.
   W programie wizyty w stolicy przewidziano:
zwiedzanie warszawskiej starówki, wizyt w Centrum Nauki Kopernik, seans w najnowoczeniejszym Planetarium w Polsce „Niebo Kopernika”, wizyt w Muzeum Niepodlegoci a dokadnie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, sztuk teatraln w Teatrze Polonia Krystyny Jandy na scenie „Och Teatr”

   Wszystkich prosimy o kontakt i potwierdzenie wyjazdu


baner_niepodlegla.jpg

 

Miejscowo, data: ......................................................

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIA W WYCIECZCE

 

 

Ja niej podpisana/ny wyraam zgod na udzia mojego dziecka

 

......................................................................................................................

Imi, nazwisko oraz PESEL uczestnika wyjazdu

 

w wycieczce do Warszawy w terminie: 29-30 listopada 2017 zorganizowanej przez Orodek Kultury w Dukli.

Zobowizuj si do zapewnienia jego bezpieczestwa w drodze pomidzy miejscem zbiórki i miejscem odbioru a domem. Wyraam zgod na zamieszczenie zdj z wycieczki z udziaem mojego dziecka na stronie internetowej OK w Dukli.

 

    Program wycieczki (godziny s orientacyjne):

5.30 wyjazd (Dworzec autobusowy w Dukli)

11.30 zwiedzanie starówki warszawskiej

12.30 wizyta w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

14.00 wejcie do Centrum Nauki Kopernik

15.30 seans w planetarium

16.30 obiad

19.00 spektakl w teatrze „Och teatr”

22.00 wyjazd z Warszawy

03.30 przewidywany przyjazd (Dworzec autobusowy w Dukli)

 

OWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

  1. Nie znam przeciwwskaza zdrowotnych do udziau mojego dziecka w wycieczce.
  2. Wyraam zgod na przeprowadzenie wszelkich niezbdnych zabiegów w stanach zagraajcych yciu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania wycieczki.

 

..................................................................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

Telefon kontaktowy uczestnika wyjazdu: ……………………………….

 

Telefon kontaktowy  rodzica/prawnego opiekuna: ………………………

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci