Statystyka

Użytkowników: 5291
Artykułów: 1432
Adresów: 6
Odwiedzin serwisu: 20887170
regulamin duktando 2018 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

REGULAMIN DYKTANDA

Pierwsze Wielkie Gminne Dyktando  „ZŁOTOSŁÓW”

1.Organizatorem Dyktanda  ZŁOTOSŁÓW jest Ośrodek Kultury w Dukli,

a współorganizatorem Szkoła Podstawowa w Dukli.

2. W dyktandzie mogą wziąć udział chętni mieszkańcy gminy Dukla.

Każda Szkoła z terenu gminy może zgłosić maksymalnie 2 uczestników

w każdej kategorii wiekowej:

kat I  - klasy  IV, V, VI,                                     
kat II - klasy  gimnazjum  
i klasa VII                                        
kat III – liceum i dorośli   

3. Organizator zastrzega sobie prawo limitu przyjętych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdy ich liczba przekroczy możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda (będzie decydować kolejność zgłoszeń).

4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia  do dnia 21 lutego 2018 r. do godz.16.00.

5. Formularz należy dostarczyć osobiście  lub w formie elektronicznej na adres e-mail organizatora: norbert@dukla.pl.

6. Dyktando odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku, o godz. 10.30, w Szkole Podstawowej w Dukli

7. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda od organizatora, na których każdy uczestnik wpisze swoje imię i datę urodzenia. Kartki dyktanda należy podpisać, włożyć do koperty, a zaklejoną kopertę oddać organizatorowi dyktanda.

8. Podczas pisania dyktanda nie wolno używać urządzeń komunikacyjnych.

9. Tekst dyktanda powinien być napisany w sposób czytelny i wyraźny. Nieczytelne zapisy działają na niekorzyść uczestnika. Tekstu nie można pisać drukowanymi literami.

10. Ocenie podlega poprawność ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu.

11. Poprawki należy nanosić skreślając cały wyraz lub znak interpunkcyjny.

12. Przed rozpoczęciem konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości, a następnie podczas konkursu dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy).  Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.

13. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyższym regulaminem.

14. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów jury podejmie ostateczną decyzję na podstawie ilości błędów. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodniczący jury.

15. Spośród wszystkich uczestników (bez względu na wiek, kategorię) wyłoniony zostanie jeden Mistrz Ortografii Dyktanda „ZŁOTOSŁÓW”. Komisja wyłoni również laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

16. Mistrz ortografii oraz laureaci otrzymają nagrody, natomiast każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

17. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Kiermaszu Wielkanocnego (więcej informacji na stronie www.ok.dukla.pl).

18. Udział w dyktandzie jest bezpłatny i dobrowolny, organizator nie zwraca uczestnikom żadnych kosztów.

19. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

20. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami) uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu Dyktanda. Wyrażają także zgodę na rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku swojej osoby bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Karta  zgłoszenia ucznia do konkursu „ZŁOTOSŁÓW”

1.        Imię i nazwisko uczestnika ....................................................................................

2.        Klasa i data urodzenia  ………………………………………………………………………………………………….……

3.        Instytucja delegująca ……………………………………………………………………………………………….…………

4.        Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ……………………………………………………………………………….