Statystyka

Uytkownikw: 5716
Artykuw: 1593
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25059560
piosenka religijna 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

XXV  GMINNY PRZEGLD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2019

  REGULAMIN

 

1.        Kategorie wiekowe:

  I – do klasy „0” wcznie,            II – klasy I – III,              III – klasy IV– VI,     

  IV – VII - III gimnazjum,            V – szkoy rednie i doroli

                                                                                                                        

2.     W przegldzie mog wystpi solici,  duety i zespoy (powyej 5 osób) z terenu gminy Dukla.

 

3.     Kategorie „duety” i „zespoy” zostan wyodrbnione  w przypadku odpowiedniej iloci zgosze.

 

4.     Kady wykonawca zobowizany jest do zaprezentowania jednego utworu (trwajcego maksymalnie do 3 minut) z podkadem muzycznym (pyta CD w formacie audio, mp3),  lub „ywym” akompaniamentem.

5.   Kryteria oceny

      - muzykalno wokalistów,  naturaln, niekonwencjonaln interpretacj i wykonanie,

      - warunki gosowe, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

 

6.  Zgoszenia naley skada w siedzibie Orodka Kultury do dnia  20 maja 2019r.  lub na e-mai  norbert@dukla.pl

 

7.  Konkurs odbdzie si 24 maja 2019r. o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Orodka Kultury

 

8.  Powoane przez organizatora jury przyzna miejsca oraz wyrónienia.

 

9.  Jury moe przyzna Grand Prix Przegldu.

 

10. Uczestnicy poprzez przystpienie do Przegldu wyraaj zgod na fotografowanie i filmowanie swoich wystpów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiaów w okrelony przez Orodek Kultury sposób.

 

                               Karta zgoszenia
XXV  PRZEGLD PIOSENKI RELIGIJNEJ 2019r.

 

Nazwisko i imi ........................................................................................

Tytu utworu.................................................................................................

Placówka delegujca..............................................................................

Tel. kontaktowy ..........................................................

Kategoria  ...................................................................
                                   

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo dostpu, kontroli i moliwo przetwarzania danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                                                            podpis opiekuna

.