Statystyka

Uytkownikw: 5718
Artykuw: 1593
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25100942
poezja religijna 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

KONKURS  RECYTATORSKI

POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ

 

 Regulamin:
1. Konkurs jest imprez otwart dla dzieci, modziey i dorosych z terenu gminy Dukla.
2. Kady uczestnik prezentuje jeden dowolnie przez siebie wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment)
3. Utwór powinien by dobrany do wieku (zrozumiay dla wykonawcy)
4. Uczestnicy oceniani bd w nastpujcych kategoriach wiekowych:


    kat I - przedszkolaki
    kat.II - klasy I do III
    kat.III - klasy IV do  VI
    kat.IV – VII do III gimnazjum
    kat.V - doroli


5. Kryteria oceny: waciwy dobór repertuaru, kultura sowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.


6. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyrónienia.
7. Konkurs przeprowadzony zostanie w
dniu 24 maja 2019r.  od godz. 9.00  w Sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury  w Dukli.

W razie duej iloci uczestników konkurs zostanie podzielony lub przeniesiony na inny dzi. Informacje opublikowane bd na stronie www.ok.dukla.pl

 

8. Karty zgosze naley przesa do dnia 20 maja 2019r. do godz 16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Orodek Kultury w Dukli ul. Trakt Wgierski  38. 38-450 Dukla, tel.  662054407

    - imi i nazwisko

    - tytu utworu

    - kategoria

    - instytucja delegujca

    - imi i nazwisko opiekuna

    - telefon kontaktowy

9. Cel konkursu: 
    - popularyzacja poezji i prozy o treciach religijnych autorów duchownych i wieckich,
    - pielgnowanie wartoci estetycznych i literackich jzyka polskiego,
    - ksztatowanie kultury ywego sowa, rozwijanie wyobrani,
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Uczestnicy poprzez przystpienie do przegldu wyraaj zgod na fotografowanie i  filmowanie swoich   wystpów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiaów w okrelony przez Orodek Kultury sposób.

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo dostpu, kontroli i moliwo przetwarzania swoich danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                                              podpis opiekuna