Statystyka

Uytkownikw: 5716
Artykuw: 1593
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25059774
plastyka religijna 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Konkurs plastyczny

 Orodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, modzie oraz dorosych z terenu gminy Dukla

 do wzicia udziau w konkursie plastycznym

PT. PRZEJCIE PRZEZ MORZE CZERWONE

REGULAMIN

1.Kady uczestnik przygotowuje jedn prac wykonan dowoln technika plastyczn.
2. Prace konkursowe wycznie w formacie A-3.
3. W konkursie wezm udzia te prace, które zostan nadesane do  
20 maja 2019

 do godz. 16.00  do Orodka Kultury w Dukli ul. Trakt Wgierski 38, 38-450 Dukla
4. Kada praca powinna by dokadnie opisana (imi i nazwisko, kategoria, szkoa). Informacja umieszczona na maej karteczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu
.  

Nagrody wrczane bd podczas  XXV Gminnego Przegldu Piosenki Religijnej. Prace nieodebrane do 31 maja ulegn zniszczeniu.
5. Komisja konkursowa bdzie ocenia prace w kategoriach wiekowych:

     Kat I - kl I - III
     Kat II - kl IV- VI
     Kat III – VII do III gimnazjum
     Kat IV – szkoy rednie i doroli
6. Kryteria oceny: pomys,  stopie trudnoci,  zgodno pracy z  tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Rozstrzygnicie konkursu nastpi 22 maja 2019r.   

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo dostpu, kontroli i moliwo przetwarzania danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                   podpis opiekuna