Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 8 goci

Statystyka

Uytkownikw: 5526
Artykuw: 1505
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23316268

Archiwum

Z Barwinka do Zndranowej
2017dutwbarwinwk.jpg
W dniu 5 listopada 2017, odbya si piesza wycieczka z Barwinka do Zyndranowej, organizowana przez Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku we wspópracy z Orodkiem Kultury w Dukli. Szlakiem przez lasy i polne drogi, prowadzeni przez profesjonalnego przewodnika górskiego, studenci przeszli ponad 6-kilometrow tras. Ze wzgórz mona byo podziwia urokliwe, przygraniczne tereny. W trakcie wycieczki rozpalone byo wspólne ognisko, przy którym mona byo pogawdzi i usmay kiebaski. Finaow czci wycieczki byo przejcie przez miejscowo Zyndranowa – wysiedlon pod wojnie, w której pozostao ju niewielu mieszkaców. 
Andrzejki
2017andrzejkidutw.jpg
 
Wiersz i proza
2017wieriproza.jpg
3 listopada 2017 roku w sali widowiskowo-teatranej Orodka Kultury w Dukli odby si „XIII Gminny Konkurs Wiersza i Prozy”. W komisji konkursu zasiedli: dyrektor Biblioteki Publicznej w Dukli – Pani Joanna Szczurek oraz instruktorzy Orodka Kultury – Anna Lenkiewicz i Norbert Uliasz. Sporód 24 konkursowych prezentacji jury wyonio zwycizców w nastpujcych kategoriach:


Kat.1 – kl. I-III
1 miejsce: Julia witek – SP Iwla
2 miejsce: Zofia Sobolewska – SP Iwla
3 miejsce: Szymon Cicho – SP Iwla.

Kat. 2 – kl. IV-VI
1 miejsce: Gabriela Szwast – SP Iwla
2 miejsce: Karolina Delimat – SP Iwla
3 miejsce: Adrian Fornal – SP Iwla

Kat. 3 – kl. VII i wygaszane klasy gimnazjalne
1 miejsce: Sara Woniak – SP Iwla
 
Zakoczenie Projektu "Ple to sma"
2017art_animare.jpg
PLE TO SAM – ZAKOCZENIE PROJEKTU
   Projekt „Ple to sam - plecionkarstwo ekologiczne” dofinansowany ze rodków Gminy Dukla zakoczyo si w dniu 26 padziernika 2017 r. wystaw w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Na wystawie zostay zaprezentowane prace dzieci uczestniczcych w warsztatach zorganizowanych przez instruktorów rkodziea ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych ANIMARE, które byo pomysodawc tego projektu. Podczas zaj, które odbyway si w pracowni Pani M. Fornal oraz w pracowni plastycznej w Orodka Kultury w Dukli, dzieci poznay techniki rónych splotów. Pod okiem Pani B. Marchewki powsta pikny pajk ze somy i bibuy, dzieci pieky równie ciasto obrzdowe. Na zajciach prowadzonych przez J. Sadowsk-Wrzecionko wykonano koszyki z siana i wianki zioowe. Dzieci zapoznay si z technik splotów makramy, dziki czemu powstay pikne, kolorowe apacze snów - warsztaty prowadzia Pani A. Wrzecionko.


   Stowarzyszenie Animare bardzo dzikuje za wspóprac: Pani M. Fornal i Panu dyrektorowi Szkoy Podstawowej w Dukli oraz Pani dyrektor M. Walaszczyk-Faryj. Dzikujemy równie rodzicom i dzieciom za zainteresowanie warsztatami i tak liczne przybycie na wystaw kocow. J. Sadowska - Wrzecionko
 
Warsztaty taca ludowego
   Warsztaty regionalnego taca ludowego dla dzieci Na koniec padziernika przypada realizacja kolejnej inicjatywy zaplanowanej w ramach projektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. W Polsce i na Sowacji odbyy si „Warsztaty regionalnego taca ludowego dla dzieci”.
2017warpolskaart.jpg
   Jako pierwsi, w trzeci weekend padziernika, do Dukli przyjechali Sowacy. 20-osobowa grupa dzieci w wieku 12-13 lat, z zespou folklorystycznego „Makovicka” ze widnika, wraz z trójk opiekunów, spdzia u nas trzy dni. Uczestnicy warsztatów mieli okazj pozna polsk kultur taneczn, poprzez nauk jednego z taców narodowych – „Krakowiaka”. Warsztaty poprowadziy dwie instruktorki – specjalistki w dziedzinie taca ludowego, Panie Magorzata Machnik i Natalia Halerz, pracujce na co dzie przy Zespole Taca Ludowego „Pogórzanie”. Dzieci spdzay na sali wiczeniowej po kilka godzin dziennie, uczc si kroków i poznajc poszczególne elementy ukadu tanecznego.


Zajcia odbyway si w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej w Dukli, która zostaa udostpniona dziki uprzejmoci Pana Dyrektora Jerzego Pcaka. Na zakoczenie intensywnego weekendu, przed wyjazdem do widnika, modzi tancerze zaprezentowali zgromadzonej publicznoci efekty swojej cikiej pracy pod okiem instruktorów. Poród ogldajcych znaleli si Burmistrz Dukli – Pan Andrzej Bytnar oraz dyrektor Orodka Kultury w Dukli – Pani Magorzata Walaszczyk-Faryj. Dzieci zataczyy równie swój popisowy taniec sowacki – „Polk Saris” i „Poloneza” poprowadzonego przez Panie Magorzat i Natali.
   2017taniecsowacja.jpg
   Tydzie póniej, w towarzystwie opiekunów na Sowacj pojechao 16 dziewczynek oraz 4 chopców z terenu naszej gminy, w wieku od 6 do 9 lat, które uczestnicz w zajciach tanecznych prowadzonych przez instruktorów Orodka Kultury w Dukli. Dla wikszoci, trzydniowe warsztaty byy pierwszym w yciu, samodzielnym wyjazdem poza granice kraju. Patronat nad warsztatami sprawowa sowacki partner mikroprojektu – Podduklianské osvetové stredisko w widniku. Tu po przyjedzie odbyy si pierwsze zajcia.


Do ich poprowadzenia zaproszono sowackiego choreografa, scenarzyst, reysera i pedagoga taca – Ing. Ladislava Bainský’ego wraz z pomocnikiem Matejem Ragan. Instruktorzy zaproponowali nam nauk kilku ludowych zabaw tanecznych pochodzcych z rónych regionów Sowacji: „Kotka”, „Vruna lei”, „To i ja, to i ty”, „Koe jadom” oraz „Medveu, daj labe”. Dzieci poznay przypiewki oraz kroki taneczne, które nastpnie zostay poczone w suit taców sowackich. Nauka ukadu zostaa podzielona na kilka etapów, tak by dzieci dostatecznie przyswoiy materia. Instruktorzy kad woln chwil wykorzystywali na prac nad technik taneczn uczestników warsztatów. Na zakoczenie intensywnych trzech dni moglimy si pochwali efektown etiud taneczn, któr obejrzaa Dyrektor Podduklianskégo osvetovégo strediska w widniku – Pani Maria Pajzinkova.

   Celem zorganizowania tych dwuetapowych warsztatów w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego byo poznanie kultury tanecznej regionu pogranicza przez najmodszych mieszkaców obszaru wsparcia. Pozwoli to ochroni cho niewielk cz tradycji naszych przodków i ugruntowa tosamo lokaln przyszych odbiorców kultury.
 
zapowied wydarzenia "Hulyet, hulyet"
  huliet.jpg
  „Hulyet, hulyet” to poetycka opowie inspirowana historiami i zdjciami z krakowskiego getta, zrealizowana w formie cieniowej instalacji teatralnej. Ekrany zamontowane s w przedmiotach codziennego uytku - w starych walizkach, pudeeczkach po lekarstwach, szafce aptecznej, w stole. Widzowie razem z wykonawcami przechodz od obiektu do obiektu, ogldajc kolejne sceny. Mog dotyka eksponatów, nie ma teatralnej iluzji, a dystans pomidzy wystpujcymi i ogldajcymi jest minimalny. Spektakl - instalacja Huljet huljet jest osobist wypowiedzi artystyczn zespou Teatru Figur Kraków. To wyraz niezgody na to, aby wspomnienie o ludziach, którzy yli w getcie przykryy statystyki ofiar i bezosobowe tablice pamitkowe. Wszyscy wiedz o utworzeniu getta, o jego likwidacji, ale mao kto wie o tym, e na Limanowskiego sprzedawano lody, a Rosnerowie grali w kawiarni koncerty. e byo co najmniej kilka tras szmuglowania koszernego jedzenia, dziaay organizacje pomocowe, szpital, a w Aptece pod Orem czytano gazety, suchano muzyki, prowadzono dyskusje. e modzi – wbrew wszystkiemu - si zakochiwali. Próbowano y. 
Spektakt:
24 padziernika 2017r.
godz 12.00 - gimnazja
12.45 warsztaty
godz.18.00 - doroli
18.45 warsztaty
wstp wolny
Czytaj cao
 
Wystawa "Ple to sam"
2017wszystkoplec.jpg
 
Dukielski Rajd Starszakw
2017dutwrajdzyndranowa.jpg
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 145 - 162 z 691

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci