Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5715
Artykuw: 1592
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24991291

Archiwum

wycieczka do Petersburgapetersburg.jpg
 
Rewitalizacja
11 kwietnia 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si otwarcie wystawy „Rewitalizacja Starego Miasta Dukli – projekt realizacyjny pyty Rynku i rekonstrukcji dawnej zabudowy”. Podczas spotkania o gównych zaoeniach projektu oraz rozwizaniach technicznych opowiedzia autora projektu arch. Marek Gransicki, gos zabra równie Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i przewodniczcy Zarzdu Osiedla Zenon Leczyk. Po oficjalnej czci wystawy licznie zgromadzeni widzowie mogli zadawa pytania na temat projektu na które szczegóowo odpowiadali organizatorzy wystawy. Zapraszamy mieszkaców Gminy Dukla do odwiedzenia i zapoznania si z wystaw do 30 kwietnia 2018 r.
 
Radio Rzeszw w Dukli
2018radiorzezszow.jpgW sobot Wielkanocn Dukl odwiedzio Polskie Radio Rzeszów.

 Tematem kilkugodzinnego spotkania byy tradycje lokalne zwizane ze witami Wielkiej Nocy. W audycji uczestniczyli : Dyrektor Orodka Kultury, Przedstawiciele Stray Poarnej, Kó Gospody Wiejskich z gminy Dukla, oraz lokalni artyci i pasjonaci tradycji i historii regionu.

 Kady z goci opowiada o zwyczajach witecznych wyniesionych z rodzinnego domu oraz z lokalnego terenu. Czsto, w miejscowociach lecych obok siebie, mona byo spotka zupenie inne zwyczaje i obrzdy. Ogólnie rzecz biorc jednak caoksztat wit Wielkanocnych mia wiele cech wspólnych. W audycji uczestniczyy trzy pokolenia, wic mona z pewnoci stwierdzi, e tradycja witowania i kultywowania lokalnych obrzdów wielkanocnych przetrwa przez kolejne lata.


 
Kiermasz Wielkanocny
  2018kiermaszwart.jpg    Wielkanoc to najwaniejsze i najstarsze wito chrzecijaskie upamitniajce Zmartwychwstanie Chrystusa. Oprócz gbokiego wymiaru duchowego, czas ten jest zwizany równie z licznymi tradycjami i zwyczajami, które powinnimy kultywowa. W dukielski kalendarz wydarze na stae wpisa si „witeczny Kiermasz Wielkanocny”, którego celem jest wanie zachowanie lokalnych zwyczajów oraz integracja mieszkaców Gminy.
   Program kiermaszu zorganizowanego tradycyjnie w Niedziel Palmow, 25 marca 2018 roku w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, zawiera kilka nieodcznych punktów: degustacj i moliwo nabycia jada wielkanocnego i rkodziea, wystaw prac plastycznych oraz wrczenie nagród w konkursach organizowanych przez Orodek Kultury w Dukli.
   Na stoiskach z jadem wielkanocnym zaprezentoway si: Koa Gospody Wiejskich z Myszkowskiego, Równego i ze Zboisk oraz p. Maria Koacz z k Dukielskich i p. Anna Delimata z Barwinka. Gocie odwiedzajcy „Kiermasz” mogli zakosztowa takich regionalnych przysmaków witecznych jak babki wielkanocne, rónego rodzaju ciasta, kruche ciasteczka, babeczki czy pasch wielkanocn. Przybyych czstowano równie urkiem wielkanocnym. Dodatkowo panie z Równego i ze Zboisk zaprezentoway wasnorcznie wykonane stroiki i ozdoby witeczne. W czci rkodzielniczej wypenionej kolorowymi pracami w rónych technikach króloway oczywicie tradycyjne pisanki przygotowane przez p. Mari Kwaniowsk z Barwinka oraz reprezentacj z Mszany na czele z p. Ew Kaczmarsk-Wickowsk. Tradycyjnie ju na kiermasz przybyli uczniowie Szkoy Podstawowej w Dukli prezentujcy wasne prace plastyczne wraz z nauczycielkami Mari Fornal, Katarzyn Poradyo i Mari Twardzik. Jajka „oklejanki”, decoupage, stroiki i wianki witeczne zaprezentowaa p. Barbara Marchewka. Swoje wyroby rkodzielnicze wystawiy równie mieszkanki Gminy: P. Krystyna Szczurek z Cergowej - jajka zdobione tasiemk i cekinami, p. Dorota Puchaa z Równego – palmy wielkanocne, koszyki szydekowane i jajka w rónych technikach oraz p. Agata Bury z Teodorówki – ozdoby z decoupage. Duym zainteresowaniem cieszyy si somiane wyroby p. Stanisawa Kolbucha z dziemi. Na kiermaszu gocilimy równie trzyosobow reprezentacj z Jasa: p. Zofi Berezowsk z ozdobami z filcu, p. Wand Basisk wyrabiajc szyte i szydekowane serwetki oraz p. Boen Kejdrowsk z ozdobami szydekowanymi, biuteri z koralików, sznurka i w technice sutasz.

  
   Staym punktem „witecznego Kiermaszu Wielkanocnego” jest wystawa prac nagrodzonych w „Konkursie Wielkanocnym na Najpikniejsz Pisank, Kraszank, Malowank, Stroik i Palm Wielkanocn”. W tym roku do wystawy doczono prace uczniów Szkoy Podstawowej w Dukli powstae podczas warsztatów realizowanych przez Stowarzyszenie „Animare” i Orodek Kultury w Dukli w ramach projektu „Eko w tradycji i tworzeniu” finansowanego ze rodków budetowych Gminy Dukla.

   Po godzinie 14.00 z udziaem Burmistrza Dukli – Andrzeja Bytnara odbyo si uroczyste wrczenie nagród we wspomnianym wczeniej konkursie plastycznym oraz w zorganizowanym po raz pierwszy Wielkim Gminnym Dyktandzie „Zotosów”. Laureaci otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki.

   Serdecznie dzikujemy osobom zaangaowanym w organizacj wydarzenia, szczególnie wystawcom, którzy podzielili si swoim talentem kulinarnym bd plastycznym oraz wszystkim, którzy tego dnia odwiedzili nasz „witeczny Kiermasz Wielkanocny”.
 
Wyniki-Pisanka kraszanka
             20 marca 2018 roku w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyo si rozstrzygnicie „Konkursu Wielkanocnego na najpikniejsz pisank, kraszank, malowank, stroik i palm wielkanocn”. Sporód 74 zgoszonych prac, komisja w skadzie: Aleksandra óko, Krystyna Boczar-Róewicz i Joanna Sadowska-Wrzecionko, nagrodzia nastpujce kompozycje plastyczne:

KATEGORIA WIEKOWA:

Szkoa Podstawowa Pisanka tradycyjna:
I miejsce: Tomasz Aga – SP w Tylawie
II miejsce: Magorzata Kwaniowska – SP w Tylawie
III miejsce: Tomasz Delimata – SP w Tylawie
III miejsce: Amelia Dubiel – SP w Iwli
wyrónienie: Dawid Wgrzyn – SP w kach Dukielskich

Pisanka wspóczesna:
I miejsce: Tomasz Salwa – SP w Tylawie
II miejsce: Martyna Czaja – SP w Dukli
II miejsce: Olaf Drozd – SP w Dukli
III miejsce: Patryk Pec – SP w kach Dukielskich
wyrónienie: Marcin Gruszka – SP w Iwli
wyrónienie: ukasz Buczyski – SP w kach Dukielskich

Stroik wielkanocny:
I miejsce: Milena Buczyska – SP w kach Dukielskich
I miejsce: Aleksandra Lekostaj – SP w Iwli
II miejsce: Marcin Dziedzic – SP w kach Dukielskich
II miejsce: Martyna Belczyk – SP w Dukli
III miejsce: Oliwia Frankiewicz – SP w Tylawie
III miejsce: Róa i Wiktoria Puchaa – SP w Równem
wyrónienie: Patrycja Krowicka – SP w Dukli
wyrónienie: Norbert Woniak – SP w Tylawie
wyrónienie: Julia Szczurek – SP w Dukli
wyrónienie: Kamila Gaka – SP w Dukli
wyrónienie: Nikola Woniak – SP w Tylawie
wyrónienie: Kacper Misioek – SP w Dukli

Palma wielkanocna:
I miejsce: Marcelina Albrycht – SP w Równem
wyrónienie: Szymon Cicho – SP w Iwli
wyrónienie: Martyna Dogowska i Roksana Szczurek – SP w Równem

KATEGORIA WIELOWA: Gimnazjum
Pisanka tradycyjna:
I miejsce: Marcin Kwaniowski – SP w Tylawie
I miejsce: Wiktoria Malinowska – SP w Tylawie

Pisanka wspóczesna:
wyrónienie: Wiktoria Brekiesz – SP w Gojscach

Stroik wielkanocny:
wyrónienie: Sara Woniak – SP w Iwli
wyrónienie: Weronika Gaka – ZS nr 2 w Dukli

Palma wielkanocna:
III miejsce: Marcin Kwaniowski – SP w Tylawie

KATEGORIA WIEKOWA: Doroli
Pisanka wspóczesna:
I miejsce: Praca zbiorowa pod op. Magorzaty Kap - DS w Cergowej
II miejsce: Praca zbiorowa pod op. Aleksandry Okoskiej Szczurek – Gminny Klub Seniora w Dukli

Stroik wielkanocny:
I miejsce: Roman Krok pod op. Barbary Marchewki – DS w Cergowej
I miejsce: Tadeusz Zajc pod op. Barbary Marchewki – DS w Cergowej
II miejsce: Piotr i Józef Mastej, Wiesaw Ksikiewicz pod op. Kamila Krowickiego – DS w Cergowej
III miejsce: Magorzata Stasik i Krystyna Zajc pod op. Kamila Krowickiego - DS w Cergowej
wyrónienie: Praca zbiorowa pod op. Aleksandry Okoskiej Szczurek – Gminny Klub Seniora w Dukli

Palma wielkanocna:
wyrónienie: Praca zbiorowa pod op. Aleksandry Okoskiej Szczurek – Gminny Klub Seniora w Dukli
 
Malowanie jaj
2018malowanijajart.jpg21 marca 2018 roku w sali Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si coroczne spotkanie pt.: „Wspólne Malowanie Jaj”. Jak co roku do pracy zasiedli lokalni rkodzielnicy specjalizujcy si w tradycyjnych technikach pisania jaj i osoby pocztkujce. Popoudnie upyno w twórczej atmosferze penej rozmów i wymiany dowiadcze. Efektem kilkugodzinnego spotkania byy przepikne, kolorowe pisanki gotowe do woenia w koszyczek wielkanocny.

 
dyktando 2018

  dyktando_2018.jpg 

    23 lutego 2018 roku o godz. 10.30, w Szkole Podstawowej w Dukli odbyo si I Wielkie Gminne Dyktando „Zotosów”. Komisja w skadzie przewodniczca Agnieszka Urbanek - filolog, Zofia Szubrycht i Joanna Szczurek, po przeczytaniu i sprawdzeniu 21 prac postanowia, e tytu MISTRZA ORTOGRAFII w naszej gminie otrzyma JULIA BARAN uczennica I klasy LO z Dukli
W poszczególnych kategoriach nagrodzeni i wyrónieni zostali:
I miejsce Julia Tyburcy - VI kl. SP Dukla
I miejsce Kacper Kania - II kl. Gimnazjum Równe
wyrónienie: Filip Woltosz - IV kl. - SP Jasionka
wyrónienie: Antonina Maj – II kl. LO Dukla
wyrónienie: Weronika Folcik – VII kl. SP Dukla
   Dyktando, nie byo atwe – jak jednak wida, niektórzy poradzili sobie bardzo dobrze. To nie ortografia sprawiaa najwicej problemów, tylko czna i rozczna pisownia wyrazów - m.in. w dyktandzie pojawiy si takie oto ciekawostki i trudnoci ortograficzne: „dwudziestosiedmioipóletnia”, „w oka mgnieniu”, „poemkowska”, „nadjasiokowe gi”, „podsanocka”, „nie raz, nie dwa”, „gdzieniegdzie”, „pómrok”, „ni std, ni zowd”, „nierzadko”, „niezniechcona”, „spode ba”, „arzcym si”, „na wpó”, „co najmniej” , „tote” Natomiast ze sowem „gegóki” - ciekawostki z niemale symbolicznym nagromadzeniem trudnoci ortograficznych, praktycznie nikt nie mia problemu – kukuki okazay si dla piszcych askawe. Oczywicie bdów nie brakowao ( ale takie to zadanie dyktanda ) jak gosi powiedzenie … tylko ten, kto nic nie robi, ich nie popenia. Chciabym podzikowa dyrekcji Szkoy Podstawowej w Dukli za pomoc we wspóorganizacji, komisji konkursowej za prac woon w ocen dyktand oraz opiekunom, którzy przygotowali uczestników. Ze swojej strony zachcam wszystkich i tych maych i tych duych do wzicia udziau w przyszorocznej „zabawie z wyrazem” i sprawdzeniu swoich si w boju z ojczyst pisowni.
Gratuluj bez wyjtku wszystkim, odwanym uczestnikom!
dyktando.jpg
 
UWAGA
W dniu 21.03.2018 r. zajcia taneczne dla DUTW
zostaj odwoane
z powodu odbywajcego si w TCWK "Wspólnego malowania jaj"
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 163 - 180 z 756

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci