Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5431
Artykuw: 1482
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22468060

Archiwum

Szlak Maryjny
2018szlakmaryjny.jpg
 
Wakacje
2018wakacje1.jpg
 
Dni Dukli 2018
poprawione_dni_dukli.jpg
 
Nawizanie wsppracy
2018jablonka.jpg
W sobot 30 czerwca 2018 roku do Dukli zawitali wyjtkowi gocie – Koo Gospody Wiejskich w Jabonce-Bory, wsi lecej na terenie piknej krainy geograficzno-historycznej jak jest Orawa. Celem wizyty, oprócz zwiedzenia ciekawych miejsc naszego regionu, byo nawizanie midzyregionalnej wspópracy. W Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej za porednictwem Orodka Kultury w Dukli doszo do spotkania naszych goci z reprezentantkami KGW w Wietrznie. Przy wspólnym stole wymieniano dowiadczenia, dzielono si wasnymi spostrzeeniami i omawiano warunki rozwoju dalszego wspódziaania. Spotkanie upyno w serdecznej atmosferze, zwiastujcej powodzenie wspólnych przedsiwzi. W najbliszym czasie nastpi równie podpisanie umowy wspópracy pomidzy Orodkiem Kultury w Dukli i Orawskim Centrum Kultury w Jabonce.
 
malarstwo ikonowe
   29 czerwca 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si otwarcie wystawy sowackiego artysty Andreja Urama – Murina. Gówny motyw ekspozycji stanowi malarstwo ikonowe, które jest jednym z ulubionych tematów artystycznych wykonywanych przez Andreja Urama. Dodatkowo na wystawie mona zapozna si z reszt twórczoci artysty, zgromadzone s przykady obrazów z malarstwem krajobrazowym, martwej natury i sztuki abstrakcyjnej, której malarz zacz powica si w ostatnim czasie. Wystaw mona oglda do 31 lipca 2018 r. 

Andrej Uram – Murín
pedagog, artysta

   Urodzi si w malowniczej wiosce Habur, gdzie spdzi dziecistwo i ukoczy osiem klas szkoy podstawowej. Ju w tak modym wieku dostrzega otaczajc przyrod i jej coroczne zmiany, co wpyno na jego póniejsz twórczo. 


   W wieku modzieczym skierowa swoje kroki do Preszowa, gdzie studiowa w Szkole Pedagogicznej i nadal poszerza swoje horyzonty artystyczne. Poniewa lubi dzieci, po ukoczeniu studiów w 1954 r. wstpi do Szkoy Wychowania Fizycznego w Stropkowie. W 1964 r. ukoczy zaocznie Instytut Pedagogiczny w Preszowie, Wydzia Matematyki i Edukacji Artystycznej. Poniewa aktywnie si ksztaci i udziela, stanowi motywacj i przykad wzbogacania nowego mylenia, wyczucia artystycznego i mioci do sztuki dla swoich uczniów, którzy udawali si na studia w rónych szkoach artystycznych. 
   W 1970 roku Andrej Uram przeniós si wraz z rodzin do Svidníka, gdzie pracowa jako nauczyciel do emerytury. Jego malowida cienne z motywami ycia szkolnego wci zdobi pomieszczenia Szkoy Podstawowej przy ul. Komenskéhow Svidníku.   
2018ikonyart.jpg

   Jego praca twórcza powicona jest ksztatowaniu krajobrazu, intarsji i co nie mniej wane, ikonom. Droga do malowania ikon prowadzia go poprzez malowanie wntrza kocioów, póniej zajmowa si renowacj ikony, co doprowadzio artyst do „pisania ikon”. 
   Malarstwo ikonowe jest wyjtkow ekspresj artystyczn i swoist form sztuki sakralnej Kocioa Wschodniego - zarówno greckokatolickiego jak i prawosawnego. Poprzez unikaln form pozwala boskiej rzeczywistoci przeksztaca idee tekstów teologicznych. Dlatego Andrej Uram stosuje surowy jzyk sztuki malowania ikon. Stosuje tak jak od wieków kanony towarzyszce ikonie: relacje kolorystyczne, koncepcji witych figur, wyraania emocji i poszukiwanie prawdy. 

   Obecnie Andrej Uram-Murin powica si take sztuce abstrakcyjnej. Jego prace znajduj si w wielu kolekcjach w kraju i za granic. Uczestniczy on take w regionalnych i zagranicznych imprezach plenerowych. 

   Twórczo Andrieja Urama mona byo podziwia na wystawach w nastpujcych miejscowociach: Michalovce, Medzilaborcia, Bardejov, Preszów, mia take kilka wystaw autorskich w Polsce. Mimo, e pan Andrew Uram jest emerytem, nie upuci swojej palety i pdzla, ale spdza wolny czas na tym szlachetnym hobby - malowaniu.
 
Eko w tradycji i tworzeniu
2018animare.jpg
   28 czerwca 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbya si wystawa koczca projekt „Eko w tradycji i tworzeniu” organizowany przez Stowarzyszenie ANIMARE, wspófinansowany ze rodków budetowych Gminy Dukla. Skada si on z dwóch czci. Podczas pierwszej czci dzieci mogy pozna tradycje zwizane z obrzdami i rkodzieem wit Wielkiej Nocy. Powstay pisanki w rónych technikach: drapane, pisanki na jedwabiu, malowane tradycyjnie woskiem oraz pikne palmy wielkanocne.

   Druga cz warsztatów, dotyczya zielarstwa oraz motywów kwiatowych. Skierowana bya do dzieci i dorosych z terenu Gminy Dukla. Warsztaty zostay przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Dukli przy wspópracy Pani Marii Fornal. Przeprowadzia je Joanna Sadowska – Wrzecionko. Dzieci maloway polskie zioa na deskach i ykach drewnianych, powstay te obrazki oprawione w ramki przedstawiajce kwiaty. Cz skierowan do osób dorosych poprowadzia Barbara Marchewka w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Panie biorce udzia w warsztatach mogy spróbowa swoich si w malowaniu kwiatowych motywów pochodzcych z Zalipia.
   Podczas wystawy przybyli gocie i uczestnicy warsztatów mogli wysucha podsumowania zrealizowanego projektu oraz obejrze powstae prace.
 
Ikony
2018uran.jpg
 
koncert skrzypcowy 2018

skrzypce_2018.jpg

      Szkóka Skrzypcowa w Dukli zakoczya oficjalnie swój rok artystyczny koncertem w dniu 21 czerwca 2018r. Na dukielskiej scenie wystpili niemal wszyscy uczniowie, wykonujc wybrany przez siebie utwór solowy. Nie zabrako najmodszych, którzy rozpoczli popisy oraz tych starszych, nie tylko wiekiem, ale te staem gry na skrzypcach. Zabrzmiay utwory klasyczne oraz aranacje skrzypcowe synnych przebojów muzyki pop. Wszyscy skrzypkowie otrzymali z rk Pani Dyrektor Orodka Kultury w Dukli pamitkowe dyplomy oraz kwiaty. Podczas koncertu szkóka zaprezentowaa te dwa utwory orkiestrowe, które bdzie mona usysze ponownie podczas Dni Dukli.


 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 72 z 675

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci