Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 8 goci

Statystyka

Uytkownikw: 5470
Artykuw: 1491
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22948211

Archiwum

Remont ruszy
Image
Remont ruszy
W kwietniu ruszy dugo wyczekiwany remont sali widowiskowo - kinowej. Obecnie trwaj prace rozbiórkowe. Zmianie ulegnie cay wystrój architektoniczny sali, pojawi si tynki akustyczne, wymienione zostan stare fotele. Odnowiony zostanie te parkiet oraz sala uzyska nowe owietlenie. Wszystko to ma na celu dostosowania do standardów wspóczesnych oraz zapewnienia wygody dla naszych goci. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i z nadziej czekamy na pomylne zakoczenie prac remontowych. Mamy nadziej, e odnowiona sala widowiskowa bdzie speniaa wszelkie oczekiwania i nadal przez dugie lata bdzie moga suy mieszkacom.


 
Wyniki ankiety
ankieta.jpg
 
znana i lubiana
Image
Emilia Zajc
20 kwietnia po raz ostatni (ze wzgldu na remont) w "starej" sali kina "Promie" odby si konkurs organizowany przez Orodek Kultury, by to Gminny Przegld Piosenki Znanej i Lubianej. Ch udziau w konkursie zgosio 30 uczniów ze szkó z Wietrzna, Gojsc, Jasionki i Dukli. Komisja konkursowa w skadzie Krzysztof Zajdel, Dorota wistak i Magorzata Walaszczyk-Faryj postanowia przyzna 15 nagród w piciu kategoriach wiekowych.

Nagrody Gówne otrzymali:
Nikola Stanek, Bartosz Matusik, Gabriela Szczurek i Aleksandra Krowicka, Emilia Zajc, Jakub Gód i Karol Wajs, Kinga Wróbel, Kamila Kula, Katarzyna Murdzek, Patryk Majer, Laura Woniak i Sebastian Dubiel, Natalia Zbiegie, Sylwia Kula, Klaudia Dereniowska, Karolina Jastrzb, Marzena Gód i Anna Witek.

 
poezja patriotyczna
Image
Kamil Robtka - ki Dukielskie
12 kwietnia w sali kina "Promie" odbyy si Gminne Eliminacje VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Do gminnego etapu zgosio si 22 modych artystów z Gojsc, Jasionki, Wietrzna, k Dukielskich i Dukli. Kady z uczestników musia przygotowa po 2 utwory poetyckie polskich autorów wg. wasnego wyboru.

     UWAGA!     Etap powiatowy odbdzie si w SALI KINA W IWONICZU ZDROJU: dla szkó podstawowych - 19.04.2012 r. od godz. 9.00, dla gimnazjów - 19.04.2012 r. od godz. 12.00 dla szkó ponadgimnazjalnych - 19.04.2012 r. od godz. 14.00. Ogoszenie wyników konkursu poczone z wrczeniem nagród i uroczystym koncertem z okazji wita 3 – Maja odbdzie si 3 .05. 2012 r. w Iwoniczu Zdroju. O dokadnym miejscu i godzinie zainteresowani zostan poinformowani na konkursie powiatowym 19.04.2012 r.

   Komisja konkursowa w skadzie Alicja Jakiea, Urszula Szczurek i Norbert Uliasz postanowia przyzna nastpujce nominacje do etapu powiatowego i wyrónienia:

NOMINOWANI DO ETAPU POWIATOWEGO:
1. Szkoa Podstawowa

Laura Woniak - Gojsce - Antoni Sonimski "Polska", Feliks Konarski "Czerwone maki na Monte Casino"
Wiktor Rajchel - Dukla - Stanisaw Baliski "Polska podziemna", Zbigniew Kabata "A jeeli padn"
Bartosz Ryczak - ki Dukielskie - Juliusz Sowacki "W pamitniku Zofii Bobrówny", Wadysaw Beza "Hymn Polski"

2. Gimnazjum
Sylwia Mikowicz - ki Dukielskie - Maria Konopnicka "O Wrzeni", Wincent Pol "Pie ziemi naszej..."
Kamil Robótka - ki Dukielskie - K.K. Baczyski "Elegia o chopcu polskim" Wadysaw Broniewski "Mój pogrzeb"
Emilia Kusz - ki Dukielskie - Marian Hemar "Kolda", Zbigniew Herbert "Raport z oblonego miasta" - fragment

WYRÓNIENI (NIE BIOR UDZIAU W ETAPIE POWIATOWYM):
Milena Bie, Karolina Misiak - SP Jasionka
Martyna Gac - SP ki Dukielskie
Aleksandra Szpiech - Gimnazjum Wietrzno 
wystawa
Image
Kiermasz 2012
1 kwietnia 2012r. w Muzeum Historycznym „Paac” w Dukli odbya si wystawa prac Wielkanocnych, potraw witecznych oraz kiermasz pisanek i stroików. Kiermasz, który towarzyszy wystawie przycign amatorów ozdób wielkanocnych. Artyci ludowi z gminy Dukla prezentowali rcznie robione: pisanki, stroiki wielkanocne, baranki malane, bukiety z bazi, koszyki i inne ozdoby, które mona byo zakupi. Gocie i zwiedzajcy mogli skosztowa równie potraw specjalnie przygotowanych przez koo gospody wiejskich z Barwinka i przez pani Mari Koacz z k Dukielskich. Pani Maria przygotowaa pasch, gomuki sodkie i sone. Gosposie z KGW w Barwinku przygotoway ur, chrzan, sosy wielkanocne, saatk z tuczykiem i jajkiem, zup serwatkow i wiele innych tradycyjnych potraw. wietnie sprawdziy si jajka, które s niezbdne na wielkanocnym stole: jaja na twardo, jaja w sosach, jaja faszerowane, piecze na zimno faszerowan jajkami. Jak sie okazao mona je podawa w rónoraki i wyrafinowany sposób. Nie zabrako równie ciast, czyli mazurków, serników, pierników i oczywicie bab wielkanocnych i tu na pochwa zasuya baba upieczona przez pani Leokadi Chudobow. Podczas wystawy zostay wrczone nagrody Wielkanocnego Konkursu Na Najpikniejsza Pisank. Laureaci wyrónionych miejsc otrzymali pamitkowe dyplomy oraz nagrody z rk Marka Góraka burmistrza Dukli, Micheasza Okoskiego kustosza sanktuarium, których gocilimy na wystawie. Na kiermasz przyby równie Mirosaw Matyka sekretarz gminy oraz kilku zaproszonych goci. Orodek Kultury dzikuje wszystkim, którzy przyczynili si do powstania tak piknej imprezy. W szczególnoci  pani Marii Koacz, pani Leokadii Chudobowej i paniom z Koa Gospody Wiejskich dziaajcych w Barwinku.
 
Wsplny wieczr malowania jaj
Image
Pisanie jaj
30 marca w siedzibie Orodka Kultury mia miejsce wieczór pisania, skrobania i malowania jaj. Zaproszeni twórcy ludowi z ssiednich miejscowoci pokazywali i uczyli trudnej sztuki zdobienia jaj wielkanocnych, zdradzali tajniki skrobania i malowania roztopionym woskiem. Uczyli, jakich narzdzi uywa, jak farbowa, jak nakada nastpne warstwy wosku. Okazao si, e „tajne” rady i sprawdzone pomysy profesjonalistów, uatwiaj pisanie i farbowanie jaj. Trzeba powiedzie, e wprawne rce potrafi napisa kraszank w kilka minut – duej jednak schodzi z barwieniem, aby pisanka skadaa si z kilku kolorów. Wieczór trudnej sztuki malowania jaj poprowadziy ludowe artystki z gminy Dukla: Maria Koacz, Anna i Barbara Le, Maria Kwaniowska, Maria Jodowska, Ewa Kaczmarska – Wickowska, Mirella Kleczyska, Krystyna i Marta Szymczyk, Justyna Bal, Katarzyna Rpaa, Dorota Puchaa i Teresa Jakiea. Wykonane prace mona byo zobaczy na wystawie 1 kwietnia w Muzeum Historycznym „Paac” w Dukli. Wszystkim Paniom serdecznie dzikujemy!


 
Pisanki Kraszanki Malowanki 2012
kraszanka
I miejsce
W Orodku Kultury w Dukli, tradycyjnie przed witami Wielkiej Nocy ogoszono konkurs na najpikniejsz Pisank, Palm Wielkanocn, Stroik witeczny. Napyno 165 prac konkursowych. 27  marca 2012 komisja w skadzie Krystyna Boczar-Róewicz przew. oraz  Nina Szczurek, Magorzata Walaszczyk-Faryj dyr. OK Dukla i Alicja Jakiea po obejrzeniu wszystkich prac postanowia przyzna nastpujce miejsca i wyrónienia.UWAGA
Wszystkich nagrodzonych serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie  nagród, które odbdzie si  w dniu 1 kwietnia 2012 o godz. 14.00 w Muzeum Historycznym Paac w Dukli. W rozdaniu nagród wemie udzia Burmistrz Dukli oraz zaproszeni gocie. Nagrody  nie odebrane w dniu rozdania przepadaj.

Kat. Doroli
PISANKA:
I miejsce Krystyna Szymczyk Mszana
I miejsce Krystyna Zaj D
II miejsce Mirella Kleczyska Mszana
III miejsce Marta Szymczyk Mszana
Wyrónienie Ewa Kaczmarska – Wickowska
Wyrónienie Alicja Ciua Cergowa

PALMA
I miejsce Koo Gospody ki Dukielskie

KOSZYK
Wyrónienie Stanisawa Rpaa Dukla

STROIK
I miejsce Janina Szczepanik Równe

INNE
I miejsce Tadeusz Zajc Zawadka Rymanowska D
I miejsce Halina Goresz Chyrowa D

Kat. Szkoy
PISANKA
I miejsce Klaudia Zima Szkoa Podstawowa Tylawa
II miejsce Kinga Jakiea Szkoa Podstawowa Dukla
III miejsce Justyna Madej Gimnazjum Tylawa
Wyrónienia: Wiktoria Mikosz Szkoa Podstawowa ki Dukielskie Szymon Gac Szkoa Podstawowa Gojsce Bartomiej Lelko Szkoa podstawowa Tylawa

PALMA
I miejsce Dominik Stanowski Szkoa Podstawowa Gojsce
I miejsce Praca zbiorowa Gimnazjum Równe
II miejsce Tomasz Delimata Szkoa Podstawowa Tylawa
III miejsce Emilia Karamus Szkoa Podstawowa Równe
Wyrónienia: Róa Puchaa Szkoa Podstawowa Równe Klaudia Zima Szkoa Podstawowa Tylawa

STROIK
I miejsce Katarzyna Nowak Szkoa Podstawowa Dukla
II miejsce Justyna Bek Gimnazjum Równe
III miejsce Aleksandra Nowak Szkoa Podstawowa Gojsce
Wyrónienia: Natalia Bednas Szkoa Podstawowa Dukla Magdalena Olbrycht Szkoa Podstawowa Dukla

INNE
I miejsce Klaudia Woniak Szkoa Podstawowa Gojsce
II miejsce Gabriela Drobek Gimnazjum Dukla
III miejsce Paulina Niwiska Magdalena Kap Szkoa Podstawowa Równe
Wyrónienia: Wiktoria Puchaa Szkoa Podstawowa Równe Koo Plastyczne Szkoa Podstawowa Wietrzno
 
Rozstrzygnicie Konkursu Filmowego
film
I miejsce Rwne
Konkurs filmowy „LADAMI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ” ju rozstrzygnity. Sporód zgoszonych dwóch filmów komisja konkursowa w dniu 26 marca 2012 w skadzie Juliusz Stola-przewodniczcy, Norbert Uliasz i Piotr Jakiea postanowia przyzna nastpujce miejsca:
I miejsce-film „Pikno zaklte w wityni” – ZSP z Równe (Gimnazjum)
Autorzy: Justyna Bek, Dorota Penar, Maksymilian Dugosz pod kierunkiem Anety Cyran i Beaty Bek-pomoc w realizacji Marcin Bogacz

Wyrónienie- film „Trzy Kocioy” – ZS nr 1 Dukla (Szkoa Podstawowa)
Autorzy: Marcelina Kozicka, Emanuela Rdowicz, Dawid Baon, Wiktor Rajchel, opiekun Stanisaw Fornal

Rozdanie nagród odbdzie si 1 kwietnia 2012 o godz 14.00 w Muzeum Historycznym "Palac" w Dukli
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 559 - 576 z 682

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci