Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5629
Artykuw: 1543
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24088252

Archiwum

Warsztaty iluzji
    Warsztaty iluzji 18 lipca 2018 r. Orodek Kultury w Dukli rozpocz realizacj zaplanowanych na miesice wakacyjne warsztatów w ramach projektu „Wakacje z kultur” finansowanego z budetu Gminy Dukla. Jako pierwsze, w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, odbyy si „Warsztaty iluzji”, w których wzio udzia 19 dzieci w wieku 7-10 lat. 2018iluzja.jpg Zajcia poprowadzi iluzjonista Dominik Potyraa. Modzi adepci „sztuki magicznej” obejrzeli krótk prezentacj umiejtnoci instruktora, czynnie uczestniczc w caym pokazie. W drugiej czci warsztatów dzieci dowiedziay si na czym polegaj tajemnice sztuczek wykonywanych przez iluzjonistów i spróboway, wykona kilka trików, z wykorzystaniem prostych, samodzielnie zrobionych rekwizytów. Na zakoczenie kady uczestnik otrzyma pamitkowy dyplom.

 
"Duklanie" na Wgrzech i na Ukrainie
2018duklanieua.jpg   Kapela „Duklanie” z koncertami na Wgrzech i na Ukrainie Pocztek lipca upyn dla kapeli „Duklanie” koncertowo. Po prezentacji efektów rocznej pracy twórczej podczas „Dni Dukli” 8 lipca 2018 r. nasz zespó uda si z wystpami na Wgry i Ukrain.


   W sobot 14 lipca wzilimy udzia w „Ópályinka Festival” poczonym ze witowaniem 40-lecia wspópracy pomidzy Dukl, a wgierskim miasteczkiem Ópályi. Wraz z kierownikiem zespou – Dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzat Walaszczyk-Faryj, reprezentacj Gminy Dukla na czele z Burmistrzem Andrzejem Bytnarem i pikarzami z druyny Oldboy uczestniczylimy we wspaniaym wydarzeniu kulturalnym, podczas którego odbyy si m.in. liczne konkursy, degustacje lokalnych wyrobów kulinarnych, wystawy rkodziea, midzynarodowy turniej pikarski, a wszystko to zwieczone rónorodnym programem artystycznym i koncertami tamtejszych gwiazd muzycznych. Nasza kapela wystpia na scenie plenerowej w repertuarze skadajcym si z polskich utworów ludowych. Przygotowalimy równie specjaln niespodziank muzyczn. Zagralimy i zapiewalimy, dla zgromadzonej pod scen publicznoci, piosenk wywodzc si z wgierskiego folkloru „A horgosi csárda”. Nasze wykonanie spotkao si z ciepym przyjciem i uznaniem suchaczy.

   Niedziel spdzilimy na Ukrainie gdzie po raz drugi gocilimy na „Jarmarku Berezniaskim” w Maym Bereznem. Zaproszenie do wzicia udziau w wydarzeniu otrzymalimy podczas „Dni Dukli”, które zaszczyci obecnoci burmistrz Gminy Wielkie Berezne Jarosaw Szukal. Bez wahania przyjlimy propozycj, zachceni wspomnieniem serdecznej atmosfery z zeszorocznego pobytu. Podczas festiwalu wystpilimy poród zespoów z Serbii, Ukrainy i ze Sowacji. Mimo kaprynej, deszczowej pogody publiczno dopisaa i nie szczdzia braw wystpujcym na scenie artystom.

   Cieszymy si, e po raz kolejny moglimy reprezentowa Gmin Dukla i Orodek Kultury w Dukli poza granicami naszego kraju i mamy nadziej, e to dopiero pocztek naszych zespoowych wojay. A tymczasem szykujemy si do kolejnych koncertów w sezonie wakacyjnym 2018, tym razem ju na terenie Podkarpacia.


Katarzyna Ba
 
Dni Dukli 2018
  2018golden.jpg
   Pikna pogoda i moc atrakcji dla kadego, a wród nich wystpy artystyczne, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, zabawa taneczna pod gwiazdami i liczne imprezy towarzyszce, przycigny 7 i 8 lipca 2018 r. wielu mieszkaców Gminy i okolic na kolejne „DNI DUKLI”.

   Dukielskie wito rozpocza sobotnia uroczysta sesja Rady Miejskiej, która odbya si o godzinie 15.00 w Muzeum Historyczno-Paacowym. Cykl wydarze kulturalnych, przy obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, zainaugurowa interaktywny program dla dzieci. O godzinie 18.00, dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj oddaa scen w rce dwóch przesympatycznych konferansjerek: Uli Jakiey i Zosi Baran, które poprowadziy tegoroczn edycj wyborów „MAEJ MISS I MISTERA DNI DUKLI”. Kandydaci i kandydatki zaprezentowali si w penej krasie, odpowiadajc na zadawane pytania i dzielc si swoim talentem recytatorskim, wokalnym i tanecznym. Milusiscy podbili serca nie tylko komisji, ale równie publicznoci, która ywioowo im kibicowaa. Tegoroczn Ma Miss zostaa Kornelia Walczak, a tytu Mistera zdoby Oliwier Haratym. W przerwie konkursu zapieway prowadzce Ula i Zosia oraz Joanna Kawulok, uczestniczki gminnych i powiatowych konkursów wokalnych.

Czytaj cao
 
Szlak Maryjny
2018szlakmaryjny.jpg
 
Wakacje
2018wakacje1.jpg
 
Dni Dukli 2018
poprawione_dni_dukli.jpg
 
Nawizanie wsppracy
2018jablonka.jpg
W sobot 30 czerwca 2018 roku do Dukli zawitali wyjtkowi gocie – Koo Gospody Wiejskich w Jabonce-Bory, wsi lecej na terenie piknej krainy geograficzno-historycznej jak jest Orawa. Celem wizyty, oprócz zwiedzenia ciekawych miejsc naszego regionu, byo nawizanie midzyregionalnej wspópracy. W Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej za porednictwem Orodka Kultury w Dukli doszo do spotkania naszych goci z reprezentantkami KGW w Wietrznie. Przy wspólnym stole wymieniano dowiadczenia, dzielono si wasnymi spostrzeeniami i omawiano warunki rozwoju dalszego wspódziaania. Spotkanie upyno w serdecznej atmosferze, zwiastujcej powodzenie wspólnych przedsiwzi. W najbliszym czasie nastpi równie podpisanie umowy wspópracy pomidzy Orodkiem Kultury w Dukli i Orawskim Centrum Kultury w Jabonce.
 
malarstwo ikonowe
   29 czerwca 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si otwarcie wystawy sowackiego artysty Andreja Urama – Murina. Gówny motyw ekspozycji stanowi malarstwo ikonowe, które jest jednym z ulubionych tematów artystycznych wykonywanych przez Andreja Urama. Dodatkowo na wystawie mona zapozna si z reszt twórczoci artysty, zgromadzone s przykady obrazów z malarstwem krajobrazowym, martwej natury i sztuki abstrakcyjnej, której malarz zacz powica si w ostatnim czasie. Wystaw mona oglda do 31 lipca 2018 r. 

Andrej Uram – Murín
pedagog, artysta

   Urodzi si w malowniczej wiosce Habur, gdzie spdzi dziecistwo i ukoczy osiem klas szkoy podstawowej. Ju w tak modym wieku dostrzega otaczajc przyrod i jej coroczne zmiany, co wpyno na jego póniejsz twórczo. 


   W wieku modzieczym skierowa swoje kroki do Preszowa, gdzie studiowa w Szkole Pedagogicznej i nadal poszerza swoje horyzonty artystyczne. Poniewa lubi dzieci, po ukoczeniu studiów w 1954 r. wstpi do Szkoy Wychowania Fizycznego w Stropkowie. W 1964 r. ukoczy zaocznie Instytut Pedagogiczny w Preszowie, Wydzia Matematyki i Edukacji Artystycznej. Poniewa aktywnie si ksztaci i udziela, stanowi motywacj i przykad wzbogacania nowego mylenia, wyczucia artystycznego i mioci do sztuki dla swoich uczniów, którzy udawali si na studia w rónych szkoach artystycznych. 
   W 1970 roku Andrej Uram przeniós si wraz z rodzin do Svidníka, gdzie pracowa jako nauczyciel do emerytury. Jego malowida cienne z motywami ycia szkolnego wci zdobi pomieszczenia Szkoy Podstawowej przy ul. Komenskéhow Svidníku.   
2018ikonyart.jpg

   Jego praca twórcza powicona jest ksztatowaniu krajobrazu, intarsji i co nie mniej wane, ikonom. Droga do malowania ikon prowadzia go poprzez malowanie wntrza kocioów, póniej zajmowa si renowacj ikony, co doprowadzio artyst do „pisania ikon”. 
   Malarstwo ikonowe jest wyjtkow ekspresj artystyczn i swoist form sztuki sakralnej Kocioa Wschodniego - zarówno greckokatolickiego jak i prawosawnego. Poprzez unikaln form pozwala boskiej rzeczywistoci przeksztaca idee tekstów teologicznych. Dlatego Andrej Uram stosuje surowy jzyk sztuki malowania ikon. Stosuje tak jak od wieków kanony towarzyszce ikonie: relacje kolorystyczne, koncepcji witych figur, wyraania emocji i poszukiwanie prawdy. 

   Obecnie Andrej Uram-Murin powica si take sztuce abstrakcyjnej. Jego prace znajduj si w wielu kolekcjach w kraju i za granic. Uczestniczy on take w regionalnych i zagranicznych imprezach plenerowych. 

   Twórczo Andrieja Urama mona byo podziwia na wystawach w nastpujcych miejscowociach: Michalovce, Medzilaborcia, Bardejov, Preszów, mia take kilka wystaw autorskich w Polsce. Mimo, e pan Andrew Uram jest emerytem, nie upuci swojej palety i pdzla, ale spdza wolny czas na tym szlachetnym hobby - malowaniu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 108 z 714

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci