Konkurs

01-03-2021
 1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
 2. Prace należy składać do 18 marca 2021r. do godz. 16.00 Transgraniczne Centrum Kultury.

Trakt Węgierski 38,   tel. 662054407

 1. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:
 2. a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
 3. b)    pisanka współczesna      
 4. c)    palma wielkanocna (do 300 cm maksymalnie)
 5. d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

       a). Szkoła podstawowa klasy: 0 – IV

       b). Szkoła podstawowa klasy: V – VIII

       c). Szkoły średnie i dorośli

 

 1. Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału w konkursie. Prosimy nie odcinać zgody od metryki!
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 marca 2021r. na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
 3. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 4. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 28 marca okolo. 13.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej, jeżeli obostrzenia związane z pandemią nadal będą obowiązywać to rozdanie nagród odbędzie się w innym dogodnym terminie - więcej na www.ok.dukla.pl
 5. Prac należy odebrać do 1 kwietnia do godziny 16.00

Metryka pracy

Kategoria plastyczna………………………………………………...…...……..

(kat. wiekowa i klasa) ………………..…………………………..…….……....

Imię i nazwisko autora…………………...……………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel…………………………….

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

                                                                                                                                                                   ………………………………………………………………………………

                                                                     Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego/ pełnoletniego autora

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">