Konkurs interpretacji dzieł sztuki „A ja tak to widzę”

22-04-2020

Zasady uczestnictwa:


 • Chodzi o to, abyście stworzyli (z materiałów i przedmiotów dostępnych w domu), a następnie sfotografowali, scenę odnoszącą się do oryginalnego dzieła malarskiego. Można w projekcie zaangażować całą rodzinę!!!

 

 • Wasza poza, ubiór, mimika, charakteryzacja i dekoracje, powinny jak najdokładniej odzwierciedlić kopiowany obraz…. zupełnie poważnie lub humorystycznie (zależnie od waszego nastroju)

 

 

 • Wybraliśmy dla Was dwa obrazy:

 

Dama z gronostajem- Leonardo da Vinci             

 


 Portret małżonków Arnolfinich - Jan van Eyck

 

 • Warunki i terminy przesyłania zdjęć:
 • Każdy z autorów może nadesłać jedną fotografię drogą mailową na adres: norbert@dukla.pl w formie załącznika do wiadomości z dopiskiem: „A ja tak to widzę”, oraz podpisaną zgodę RODO do 5 maja 2020r. (zgodę RODO należy wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan).

 

 • W treści e-maila należy podać:
 • tytuł pracy…………..
 • imię i nazwisko………………….
 • telefon kontaktowy………………………

 

 • Nadesłana praca na konkurs nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

 

 • Nagrodzone prace oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i facebooku 7 maja

 

Można będzie głosować na najlepsze zdjęcie przyznając mu największą ilość polubień.

Głosowane na facebooku potrwa do 11 maja do godziny 15.00.

Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony. 

 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,

 

ZGODA RODO

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „A ja tak to widzę” i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej  www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

………………………………….………………….……………………..

                                                                                  podpis opiekuna \ lub uczestnika pełnoletniego

 

wink Życzymy miłej zabawy w rodzinnym gronie podczas realizacji projektu wink !!!

 

 

 

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1594699240
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlkonkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 12 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 0
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 0
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 0

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.92 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.80 MB

  Timers

  Total Request Time: 76 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 9.72
  Event: Controller.initialize 9.99
  Event: Controller.startup 0.86
  Controller action 19.15
  Event: Controller.beforeRender 3.43
  » Processing toolbar data 2.30
  Rendering View 19.94
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 8.11
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 7.27
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 10.84
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id678
    • pagegroup_id678
    • langpl
    • titleKonkurs interpretacji dzieł sztuki „A ja tak to widzę”
    • urlkonkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p>Zasady uczestnictwa:</p> <br><ul><li>Chodzi o to, abyście stworzyli (z materiałów i przedmiotów dostępnych w domu), a następnie sfotografowali, scenę odnoszącą się do oryginalnego dzieła malarskiego. Można w projekcie zaangażować całą rodzinę!!!</li> </ul><p><strong> </strong></p> <ul><li>Wasza poza, ubiór, mimika, charakteryzacja i dekoracje, powinny jak najdokładniej odzwierciedlić kopiowany obraz…. zupełnie poważnie lub humorystycznie (zależnie od waszego nastroju)</li> </ul><p> </p> <p> </p> <ul><li>Wybraliśmy dla Was dwa obrazy:</li> </ul><p><strong> </strong></p> <p><strong><em>Dama z gronostajem- Leonardo da Vinci             </em></strong></p> <p> <img src="http://ok.dukla.pl/files/source/konkursy%20-%20zaraza/reprodukcje-obrazow-dama-z-gronostajem-leonardo-da-vinci.jpg" alt="" width="378" height="378" class="img-fluid"><br><br><br></p> <p> <strong><em>Portret małżonków Arnolfinich - Jan van Eyck<br></em></strong><br><img src="http://ok.dukla.pl/files/source/konkursy%20-%20zaraza/1527803336.jpg" width="299" height="417" style="margin-right: 40px; margin-left: 40px;" caption="false" class="img-fluid"></p> <p><strong> </strong></p> <ul><li><strong>Warunki i terminy przesyłania zdjęć:</strong></li> <li>Każdy z autorów może nadesłać jedną fotografię drogą mailową na adres: <a href="mailto:norbert@dukla.pl">norbert@dukla.pl</a> w formie załącznika do wiadomości z dopiskiem: „A ja tak to widzę”, oraz podpisaną zgodę RODO do <strong></strong><strong>5 maja 2020r.</strong> (zgodę RODO należy wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan).</li> </ul><p> </p> <ul><li>W treści e-maila należy podać:</li> <li>tytuł pracy…………..</li> <li>imię i nazwisko………………….</li> <li>telefon kontaktowy………………………</li> </ul><p> </p> <ul><li>Nadesłana praca na konkurs nie może naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.</li> </ul><p> </p> <ul><li>Nagrodzone prace oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i facebooku <strong>7 maja</strong></li> </ul><p> </p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">Można będzie głosować na najlepsze zdjęcie przyznając mu największą ilość polubień. </span></strong></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">Głosowane na facebooku potrwa do 11 maja do godziny 15.00.</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.  </span></strong></p> <ul><li><strong>Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu,</strong></li> </ul><p><strong> </strong></p> <p><strong>ZGODA RODO</strong></p> <p>Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu „A ja tak to widzę” i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej  <a href="http://www.ok.dukla.pl/">www.ok.dukla.pl</a>. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.</p> <p> </p> <p style="text-align: right;">………………………………….………………….……………………..</p> <p style="text-align: right;">                                                                                  podpis opiekuna \ lub uczestnika pełnoletniego</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-wink.gif" alt="wink" class="img-fluid"> Życzymy miłej zabawy w rodzinnym gronie podczas realizacji projektu <img src="http://ok.dukla.pl/js/tinymce/plugins/emoticons/img/smiley-wink.gif" alt="wink" class="img-fluid"></strong><strong> !!!</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(true)
    • news(true)
    • created2020-04-22 09:07:02
    • modified2020-04-22 09:36:20
   • Pagegroup
    • id678
    • pagecategory_id2
    • titleKonkurs interpretacji dzieł sztuki „A ja tak to widzę”
    • zdjecie15875408501112950026.jpg
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-04-22 00:00:00
    • pubdate2020-04-22 00:00:00
    • created2020-04-22 09:07:02
    • modified2020-04-22 09:07:02
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 01dc3a44f7a0421bb56506c1e87c4ad0
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  Remote Addr 34.204.187.106
  Remote Host ec2-34-204-187-106.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 57882
  Request Method GET
  Request Uri /konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  Script Url /konkurs_interpretacji_dziel_sztuki_a_ja_tak_to_widze
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.437 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1594684840.7057
  Request Time 1594684840
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">