Konkurs Poezji i Prozy Religijnej - obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

07-03-2020

KONKURS  RECYTATORSKI POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ - 100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II

 Regulamin:
1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla.
2. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment) autorstwa Karola Wojtyły lub traktujący o jego osobie.
3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wykonawcy)
4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:


    kat I - przedszkolaki
    kat.II - klasy I do III
    kat.III - klasy IV do  VI
    kat.IV – VII i VIII
    kat.V – szkoły średnie i dorośli


 1. Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

 2. Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia.
  7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 12 marca 2020r. od godz. 9.00  w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  w Dukli.

 

 1. Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 9 marca 2020r. do godz 16.00 pod adres norbert@dukla.pl lub Ośrodek Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel.  662054407
 2. Cel konkursu:
      - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich,
      - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego,
      - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
  11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają zgodę na fotografowanie i  filmowanie swoich   występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez Ośrodek Kultury sposób.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

   - imię i nazwisko ……

   - tytuł i autor utworu …….

   - kategoria ……

   - instytucja delegująca ……

   - imię i nazwisko opiekuna …….

   - telefon kontaktowy ……..

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                                                                                       Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1591199673
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlkonkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 17 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 2 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 0

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.92 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.79 MB

  Timers

  Total Request Time: 98 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 11.32
  Event: Controller.initialize 11.58
  Event: Controller.startup 1.05
  Controller action 25.76
  Event: Controller.beforeRender 4.34
  » Processing toolbar data 2.63
  Rendering View 28.83
  » Event: View.beforeRender 0.04
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 12.05
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 11.26
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 15.66
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id655
    • pagegroup_id655
    • langpl
    • titleKonkurs Poezji i Prozy Religijnej - obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II
    • urlkonkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="text-align: center;"><strong>KONKURS  RECYTATORSKI POEZJI I PROZY O TEMATYCE RELIGIJNEJ - 100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II</strong></p> <p> <strong>Regulamin:</strong> <br> 1. Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla. <br> 2. Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór – wiersz lub proza (fragment) autorstwa Karola Wojtyły lub traktujący o jego osobie.<br> 3. Utwór powinien być dobrany do wieku (zrozumiały dla wykonawcy) <br> 4. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych:</p> <p><br>     kat I - przedszkolaki <br>     kat.II - klasy I do III <br>     kat.III - klasy IV do  VI<br>     kat.IV – VII i VIII<br>     kat.V – szkoły średnie i dorośli</p> <ol start="5"><li><br> Kryteria oceny: właściwy dobór repertuaru, kultura słowa, dykcja, interpretacja tekstu i ogólny wyraz artystyczny.</li> <li><br> Komisja konkursowa przyzna I , II, III miejsca oraz wyróżnienia. <br> 7. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 12 marca 2020r. od godz. 9.00  w Sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury  w Dukli.</li> </ol><p> </p> <ol start="8"><li>Karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 9 marca 2020r. do godz 16.00 pod adres <a href="mailto:norbert@dukla.pl">norbert@dukla.pl</a> lub Ośrodek Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. 38-450 Dukla, tel.  662054407</li> <li>Cel konkursu: <br>     - popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich, <br>     - pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego, <br>     - kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie wyobraźni,<br> 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.<br> 11. Uczestnicy poprzez przystąpienie do przeglądu wyrażają zgodę na fotografowanie i  filmowanie swoich   występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych materiałów w określony przez Ośrodek Kultury sposób.</li> </ol><p> </p> <p><strong>KARTA ZGŁOSZENIA</strong></p> <p><strong>   - imię i nazwisko ……</strong></p> <p><strong>   - tytuł i autor utworu …….</strong></p> <p><strong>   - kategoria ……</strong></p> <p><strong>   - instytucja delegująca ……</strong></p> <p><strong>   - imię i nazwisko opiekuna …….</strong></p> <p><strong>   - telefon kontaktowy ……..</strong></p> <p><strong>Zgoda RODO</strong></p> <ul><li><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.</em></li> <li><em>Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.</em></li> <li><em> </em></li> </ul><p><em>Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).</em></p> <p style="text-align: right;"><sub>………………………………………………………………………………</sub></p> <p style="text-align: right;"><strong><em><sup>                                                                                                       Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego</sup></em></strong></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(true)
    • news(true)
    • created2020-02-11 15:24:31
    • modified2020-03-02 11:18:26
   • Pagegroup
    • id655
    • pagecategory_id2
    • titleKonkurs Poezji i Prozy Religijnej - obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II
    • zdjecie15816760821169432691.jpg
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-03-07 00:00:00
    • pubdate2020-03-07 00:00:00
    • created2020-02-11 15:24:31
    • modified2020-02-11 15:24:31
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 0119c1a5b35adf9735bc40b8dd6dbca9
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  Remote Addr 3.230.154.129
  Remote Host 3.230.154.129
  Remote Port 38548
  Request Method GET
  Request Uri /konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  Script Url /konkurs_poezji_i_prozy_religijnej_konkurs_plastyczny_na_obchody_100_lecia_urodzin_sw_jana_pawla_ii
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.415 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1591185273.345
  Request Time 1591185273
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">