Konkurs Poezji Obcojęzycznej

22-02-2024

Regulamin

XIII Konkursu  Poezji  Obcojęzycznej 2024

 

1..W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Gminy Dukla, którzy przygotują do zaprezentowania jeden wiersz wyłącznie przedstawiciela literatury danego obszaru językowego, do wyboru: (język angielski, język niemiecki) (ORGANIZATOR WYKLUCZA PRZEKŁADY Z JĘZYKA POLSKIEGO)

 

2. Wiersz może recytować jedna osoba lub duet.

 

3. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

   - opanowanie tekstu na pamięć, poprawność wymowy i akcent oraz interpretację.

 

4. Kategorie wiekowe:

 

I kategoria - klasy od I do III,

II kategoria  -  klasy od IV do VI,

III kategoria  -  klasy VII, VIII,

IV kategoria  -  szkoły średnie

 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

6. Konkurs odbędzie się:  

1 marca 2024r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli 

Karty należy przesłać do 26 lutego na adres: norbert@dukla.pl tel. 662054407 do godz. 16.00

7. Cele konkursu: zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz doskonalenie poprawności wymowy, motywowanie uczniów do wystąpień publicznych.

 

 

karta zgłoszenia XIII Konkursu  Poezji  Obcojęzycznej 2024r.

 

 

      a.   Imię i nazwisko wykonawcy..............................................................             

      b.  Kategoria wiekowa …………………………………………….

      c.  Imię i nazwisko autora i tytuł wiersza ……………………………

      e.   Instytucja delegująca…………………………………………..

      f.   Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ……………………………..

 

Zgoda RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO)

…………………………………………………

                                                                              Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego                                                                                                                                   

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">