Konkurs Poezji Obcojęzycznej

24-03-2023

Regulamin
XII Konkursu  Poezji  Obcojęzycznej

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Gminy Dukla, którzy przygotują do zaprezentowania jeden wiersz wyłącznie przedstawiciela literatury danego obszaru językowego, do wyboru: (język angielski, język niemiecki) (ORGANIZATOR WYKLUCZA PRZEKŁADY Z JĘZYKA POLSKIEGO)

2. Wiersz może recytować jedna osoba lub duet.

3. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

   - opanowanie tekstu na pamięć, poprawność wymowy i akcent oraz interpretację.

4. Kategorie wiekowe:

I kategoria - klasy od I do III,

II kategoria  -  klasy od IV do VI,

III kategoria  -  klasy VII, VIII,

IV kategoria  -  szkoły średnie

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

6. Konkurs odbędzie się:  

24 marca 2023r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli 

Karty należy przesłać do 20 marca na adres: norbert@dukla.pl tel. 662054407 do godz. 16.00

7. Cele konkursu: zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz doskonalenie poprawności wymowy, motywowanie uczniów do wystąpień publicznych.

karta zgłoszenia XII Konkursu  Poezji  Obcojęzycznej 2023r.

      a.   Imię i nazwisko wykonawcy...........................................             

      b.  Kategoria wiekowa ………………………………………................…….

      c.  Imię i nazwisko autora i tytuł wiersza …………………....….………

      d.   Instytucja delegująca………………………………………..............…..

      e.   Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu ……………………...………..

Zgoda RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO)


 …………………………………………………
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego                                                                                                                                   
 

 
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">