Konkurs Szopki Bożonarodzeniowe

14-12-2020

XIV GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY - Dukla 2020

 

    Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla. 
2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna. 
3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzymają wyższą ocenę. 
4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne. 
5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. (Termin konkursu 8 styczeń 2021). 
6. Każda praca powinna być dokładnie opisana oraz dołączona zgoda RODO
7. Prace należy składać od 14-15 grudnia 2020 w godzinach od 8.00 do 16.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. 
8. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora w kategoriach: 
Kat. I – klasy I-III 
Kat. II – klasy IV-VI
Kat. III – klasy VII-VIII 
IV – szkoły średnie

V- dorośli
9. Szopka Bożonarodzeniowa oraz Stroik Świąteczny będą oceniane jako odrębne kategorie konkursowe. 
10. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej (www.ok.dukla.pl) 16 grudnia 2020 roku. Uwaga !!! Prace z nagrodami prosimy odebrać 17-18 grudnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. Przy składaniu i odbieraniu prac prosimy zachować ostrożność w związku z panującą pandemią.
Prace (SZOPKI) zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego zostaną dostarczone do Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli przez Ośrodek Kultury.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA

 

1.      Imię Nazwisko…………………………………….…………..……..

2.      Adres zamieszkania………………………………………………….

3.      Kategoria wiekowa……………………………………………………

4.      Numer telefonu…………………………………………………………

5.      Nazwa szkoły, placówki……………………………………………

 

Zgoda RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
  •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                                                                                                                         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">