Konkurs Wielkanocny

26-03-2020
Konkurs Wielkanocny
 NA   NAJPIĘKNIEJSZĄ  PISANKĘ,   KRASZANKĘ,
MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
 2. Prace należy składać do 26 marca 2020r. do godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Węgierski 38,   tel. 662054407
 3. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:
 4. a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
 5. b)    pisanka współczesna      
 6. c)    palma wielkanocnado 300 cm maksymalnie
 7. d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

       a). Szkoła podstawowa klasy: 0 – IV

       b). Szkoła podstawowa klasy: V – VIII

       c). Szkoły średnie i dorośli

 

 1. Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału w konkursie

Prosimy nie odcinać zgody od metryki!

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2020r. na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
 2. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” okolo. 13.30 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej- więcej na www.ok.dukla.pl
 4. Prac należy odebrać do 19 kwietnia do godziny 16.00

                                                             

Metryka pracy

 

Kategoria plastyczna………………………………………...…...……..

(kat. wiekowa i klasa) ………………..………………………….……....

Imię i nazwisko autora…………………...……………………………..

Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel…………………………….

 

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1591202549
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlkonkurs_wielkanocny
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 15 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'konkurs_wielkanocny' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 0
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 0
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.92 MB

  Message Memory use
  Component initialization 821 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.79 MB

  Timers

  Total Request Time: 80 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 8.02
  Event: Controller.initialize 9.95
  Event: Controller.startup 0.81
  Controller action 24.04
  Event: Controller.beforeRender 2.76
  » Processing toolbar data 1.48
  Rendering View 21.80
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 7.80
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 7.31
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 13.13
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id661
    • pagegroup_id661
    • langpl
    • titleKonkurs Wielkanocny
    • urlkonkurs_wielkanocny
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><div style="text-align: center;"><strong>Konkurs Wielkanocny</strong></div> <div style="text-align: center;"> <strong><u>NA   NAJPIĘKNIEJSZĄ  PISANKĘ,   KRASZANKĘ,</u></strong></div> <div style="text-align: center;"><strong><u>MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ</u></strong></div> <p> </p> <ol><li>W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.</li> <li>Prace należy składać <strong><u>do 26 marca 2020r. do godz. 16.00</u></strong> w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Węgierski 38,   tel. 662054407</li> <li>Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:</li> <li><em> a)    pisanka, kraszanka, malowanka</em> <em>zdobiona metodą tradycyjną</em></li> <li><em> b)    pisanka współczesna</em><em>      </em></li> <li><em>c)    palma wielkanocna</em><em>do 300 cm</em> maksymalnie</li> <li><em> d)   stroik wielkanocny</em></li> </ol><p> </p> <p><em>      oraz w kategoriach wiekowych:</em></p> <p>       a). Szkoła podstawowa klasy: <em>0 – IV</em></p> <p><em>       b). </em>Szkoła podstawowa klasy: <em>V – VIII </em></p> <p>       c). Szkoły średnie i dorośli</p> <p> </p> <ol start="4"><li>Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału w konkursie</li> </ol><p>Prosimy nie odcinać zgody od metryki!</p> <ol start="5"><li>Ogłoszenie wyników nastąpi <strong><u>do 31 marca 2020r.</u></strong> na stronie internetowej <a href="http://www.ok.dukla.pl/">www.ok.dukla.pl</a></li> <li>Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.</li> <li>Rozdanie nagród odbędzie się podczas<strong> <u>„KIERMASZU WIELKANOCNEGO” okolo. 13.30</u></strong> w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej<strong>- </strong>więcej na <a href="http://www.ok.dukla.pl">www.ok.dukla.pl</a></li> <li>Prac należy odebrać do <strong><u>19 kwietnia do godziny 16.00</u></strong></li> </ol><p>                                                             </p> <p>Metryka pracy</p> <p> </p> <p><em><u>Kategoria plastyczna</u></em><em>………………………………………...…...…….. </em></p> <p><em><u>(kat. wiekowa i klasa) </u></em><em>………………..………………………….……....</em></p> <p><em><u>Imię i nazwisko autora</u></em><em>…………………...……………………………..</em></p> <p><em><u>Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel</u></em><em>…………………………….</em></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>Zgoda RODO</strong></p> <ul><li><em>Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.</em></li> <li><em>Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.</em></li> <li><em> </em></li> </ul><p><em>Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).</em></p> <p style="text-align: right;"><sub>………………………………………………………………………………</sub></p> <p style="text-align: right;"><strong><em><sup>                                         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego</sup></em></strong></p> <p style="text-align: right;"> </p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(true)
    • news(true)
    • created2020-02-14 11:22:15
    • modified2020-03-17 10:52:05
   • Pagegroup
    • id661
    • pagecategory_id2
    • titleKonkurs Wielkanocny
    • zdjecie
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-03-26 00:00:00
    • pubdate2020-03-26 00:00:00
    • created2020-02-14 11:22:15
    • modified2020-02-14 11:22:15
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6General
   • 7Session
   • 8Html
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 01b801f7df4bfc5d863b2db9ca68eb51
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /konkurs_wielkanocny
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /konkurs_wielkanocny
  Remote Addr 3.230.154.129
  Remote Host ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 36434
  Request Method GET
  Request Uri /konkurs_wielkanocny
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/konkurs_wielkanocny
  Script Url /konkurs_wielkanocny
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.415 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1591188149.9304
  Request Time 1591188149
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">