Konkurs Wielkanocny

22-02-2024

Konkurs Wielkanocny 2024

NA   NAJPIĘKNIEJSZĄ  PISANKĘ,   KRASZANKĘ,

MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

  1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
  2. Prace należy składać do 13 marca 2024r. do godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Węgierski 38, 662054407
  1. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:         
a) pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną   
b) pisanka współczesna    
c) palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie      
d) stroik wielkanocny

 

  1.  w kategoriach wiekowych:

       a). Szkoła podstawowa klasy: 0 - III

       b). Szkoła podstawowa klasy: IV -  VI

       c). Szkoła podstawowa klasy: VII - VIII

       d). Szkoły średnie i dorośli

 

  1. Prace bez metryk i podpisanej zgody RODO nie wezmą udziału w konkursie. Prosimy nie odcinać zgody od metryki pracy!
  2. Ogłoszenie laureatów nastąpi do 20 marca 2024r. na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
  3. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
  4. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 24 marca, około. 13.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej- więcej na www.ok.dukla.pl
  5. Prace należy odebrać do 12 kwietnia do godziny 16.00

                                                           

 

                                                                      Metryka pracy                                                                                                                                                

 

Kategoria plastyczna…………………………………………….……...…...……..

(kat. wiekowa i klasa) ………………..………………………….………….……....

Imię i nazwisko autora …………………...…………………………….…………..

Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel. ………….……….………….

 

 

Zgoda RODO

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

………………………………………………………………………………

                                                                                                          Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">