Konkurs Wielkanocny 2023

24-03-2023
Konkurs Wielkanocny 2023
 NA   NAJPIĘKNIEJSZĄ  PISANKĘ,   KRASZANKĘ,
MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
 2. Prace należy składać do 24 marca 2023r. do godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Węgierski 38,   tel. 662054407
 3. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:           a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną       b)    pisanka współczesna      c)    palma wielkanocnado 300 cm maksymalnie        d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

       a). Szkoła podstawowa klasy: 0 - III

       b). Szkoła podstawowa klasy: IV -  VI

       c). Szkoła podstawowa klasy: VII - VIII

       d). Szkoły średnie i dorośli

 

 1. Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału w konkursie

    Prosimy nie odcinać zgody od metryki pracy!

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 marca 2023r. na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
 2. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 2 kwietnia, około. 13.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej- więcej na www.ok.dukla.pl
 1. Prac należy odebrać do 7 kwietnia do godziny 16.00

                                                            

                                                                      Metryka pracy

                                                                                                                                                                                                                                     

Kategoria plastyczna………………………………………...…...……..

(kat. wiekowa i klasa) ………………..………………………….……....

Imię i nazwisko autora…………………...……………………………..

Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel…………………………….

 

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

………………………………………………………………………………

                                                                                                           Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">