Kontynuacja zabawy fotograficznej !

26-01-2021

REGULAMIN „ZABAWY FOTOGRAFICZNEJ”

  1. W „Zabawie fotograficznej” będziecie musieli zmierzyć się z 3 zadaniami, pobudzającymi kreatywność i umiejętność uważnego patrzenia na otaczający nas świat.
  2. Wybierzcie jeden z tematów, zróbcie zdjęcie i nadajcie mu tytuł.
  3. Gotową fotografię wraz ze zdjęciem wypełnionego, czytelnego zgłoszenia i zgody rodo prześlijcie na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015344625749
  4. Na prace czekamy do końca lutego. Wasze pomysły skonfrontujemy publikując je na naszym profilu facebookowym oraz na stronie okdukla.pl . Nie jest to konkurs ale rozwijająca, kreatywna zabawa.

Temat nr 1

„Czyje to ślady?”

Wskazówka: Znajdźcie w domu lub na podwórku ślady czyjejś obecności i udokumentujcie „wizytę Waszego gościa” na fotografii. Zachęcamy do pomysłowego i niestereotypowego uchwycenia tematu.

Temat nr 2

„Martwa natura”

Wskazówka: Skomponujcie zdjęcie używając przedmiotów i materiałów znajdujących się w domu. Zaplanujcie ustawienie obiektów i ich otoczenie, światło i sposób wykonania fotografii. Zaskoczcie nas ciekawym, przyciągającym wzrok kadrem.

Temat nr 3

„W świecie kontrastów”

Wskazówka: Wykonajcie zdjęcie, którego tematem głównym będzie kontrast. Zastanówcie się nad znaczeniem tego słowa, poszukajcie w swoim otoczeniu przykładów i przedstawcie na fotografii to zjawisko. W tym zadaniu liczy się bystre oko i wyobraźnia.

 

Zgłoszenie udziału w „Zabawie fotograficznej”

Nazwisko i imię uczestnika...........................................................................................................

Tytuł fotografii…………………………………………………………………………………………………………………………
Temat zadania fotograficznego....................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ........................................................................................


           Biorąc udział w zabawie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl i profilu facebookowym. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ....................................................................

                                                                                                                                (podpis opiekuna)

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">