POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ 2020

09-05-2020

Chęć udziału w konkursie zgłosiło 24 solistów, który śpiewali utwory z repertuaru Anny Jantar. Zgłoszenia dotarły do nas z gminy, powiatu, okolic Śląska i województwa Lubuskiego.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zgodnie z regulaminem soliści (wyłącznie z naszego powiatu) oceniani byli w 3 kategoriach wiekowych. Komisja oceniała poprawność językową, aranżację, interpretację wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Po burzliwych obradach jury (19 maja) wyłoniło następujących zwycięzców:

kat. I

1 miejsce - Magdalena Kiełtyka - Szczepańcowa
2 miejsce - Gabriela Albrycht - Równe
3 miejsce - Filip Niziołek - Jasionka
wyr. - Lena Fornal - Iwla

kat. II

1 miejsce - Kinga Wójcik - Łężany
miejsce - Kinga Kinel - Iwonicz
miejsce - Marcelina Albrycht - Równe
miejsce - Joanna Such - Iwonicz
wyr. Weronika Wietecha - Kobylany
wyr. Alicja Mercik - Targowiska
wyr. Julia Sechman - Miejsce Piastowe
wyr. Kinga Hnat - Królik Polski
wyr. Magdalena Rogowska - Iwonicz Zdrój
wyr. Miłosz Wiatr - Wietrzno

kat. III

Grand Prix - Katarzyna Ciołkosz - Bóbrka
wyr. Aleksandra Dyszkowska - Dukla
wyr. Gabriela Kmon - Korczyna
wyr. Anna Litwin - Krosno

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.
Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i gratulujemy zwycięzcom!!!

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1594697026
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlpowiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 109 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 95 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 0

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.91 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.37 MB
  View render complete 1.78 MB

  Timers

  Total Request Time: 170 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 7.38
  Event: Controller.initialize 9.61
  Event: Controller.startup 0.71
  Controller action 16.90
  Event: Controller.beforeRender 2.34
  » Processing toolbar data 1.42
  Rendering View 117.87
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 7.92
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 7.48
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 108.84
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id685
    • pagegroup_id685
    • langpl
    • titlePOWIATOWY KONKURS PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ 2020
    • urlpowiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p>Chęć udziału w konkursie zgłosiło 24 solistów, który śpiewali utwory z repertuaru Anny Jantar. Zgłoszenia dotarły do nas z gminy, powiatu, okolic Śląska i województwa Lubuskiego.<br><span>Poziom konkursu był bardzo wysoki. Zgodnie z regulaminem soliści (wyłącznie z naszego powiatu) oceniani byli w 3 kategoriach wiekowych. Komisja oceniała poprawność językową, aranżację, interpretację wykonania i ogólny wyraz artystyczny. Po burzliwych obradach jury (19 maja) wyłoniło następujących zwycięzców:</span><br><br><strong>kat. I</strong><br><br><strong>1 miejsce</strong> - Magdalena Kiełtyka - Szczepańcowa<br><strong>2 miejsce</strong> - Gabriela Albrycht - Równe<br><strong>3 miejsce</strong> - Filip Niziołek - Jasionka<br><strong>wyr.</strong> - Lena Fornal - Iwla<br><br><strong>kat. II</strong><br><br><strong>1 miejsce</strong> - Kinga Wójcik - Łężany<br><strong>2 </strong><span><strong>miejsce</strong> -</span> Kinga Kinel - Iwonicz<br><strong>2 </strong><span><strong>miejsce</strong> -</span> Marcelina Albrycht - Równe<br><strong>3 </strong><span><strong>miejsce</strong> -</span> Joanna Such - Iwonicz<br><strong>wyr.</strong> Weronika Wietecha - Kobylany<br><strong>wyr.</strong> Alicja Mercik - Targowiska<br><strong>wyr.</strong> Julia Sechman - Miejsce Piastowe<br><strong>wyr.</strong> Kinga Hnat - Królik Polski<br><strong>wyr.</strong> Magdalena Rogowska - Iwonicz Zdrój<br><strong>wyr.</strong> Miłosz Wiatr - Wietrzno<br><br><strong>kat. III</strong><br><br><span style="font-size: 16pt; color: #ff0000;"><strong>Grand Prix - </strong>Katarzyna Ciołkosz - Bóbrka</span><br><strong>wyr.</strong> Aleksandra Dyszkowska - Dukla<br><strong>wyr.</strong> Gabriela Kmon - Korczyna<br><strong>wyr.</strong> Anna Litwin - Krosno<br><br><span>Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w późniejszym terminie,<span> o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.<br>Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i gratulujemy zwycięzcom!!!</span></span></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(true)
    • news(true)
    • created2020-05-20 14:47:30
    • modified2020-05-20 14:59:40
   • Pagegroup
    • id685
    • pagecategory_id2
    • titlePOWIATOWY KONKURS PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ 2020
    • zdjecie(null)
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-05-09 00:00:00
    • pubdate2020-05-09 00:00:00
    • created2020-05-20 14:47:30
    • modified2020-05-20 14:47:30
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6General
   • 7Session
   • 8Html
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 018820f761e82d8ab31d7eac55554dcc
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  Remote Addr 34.204.187.106
  Remote Host 34.204.187.106
  Remote Port 36132
  Request Method GET
  Request Uri /powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  Script Url /powiatowy_konkurs_piosenki_znanej_i_lubianej_2020
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.437 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1594682626.3003
  Request Time 1594682626
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">