Projekcja filmu

01-03-2020

1 marca 2020 roku w Sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „O Zwierzętach i Ludziach” w reżyserii  Łukasza Czajki.

Film opisuje losy Jana i Antoniny Żabińskich – ówczesnych opiekunów Warszawskiego ZOO w czasach -  tuż przed i w trakcie II Wojny Światowej.

Relatywny dobrobyt ostatnich lat przed wojną, oraz totalna destrukcja wraz z jej nadejściem, pokazuje siłę człowieczeństwa - w tym przypadku pomocy Żydom w trakcie okupacji.  Kara za pomaganie i  ukrywanie Żydów w trakcie wojny była jedna – śmierć.  Mimo to Państwo Żabińścy, którzy stracili niemal cały sens życia, gdyż wszystkie zwierzęta, którymi się opiekowali zostały zabite lub wywiezione,   postanowili bezinteresownie i bez żadnego zawahania pomóc ludziom w potrzebie. Film ukazuje również surowość wojny, która nie patrzy na winnych i niewinnych, zabierając życia jednych i drugich, pokazuje jak absurdalne są działania wojenne.

Dokument o Janie i Antoninie Żabińskich to historia człowieczeństwa, które nie ma ceny i nie domaga się uznania. Tuż po projekcji filmu odbyło się spotkanie z autorem filmu. Reżyser opowiedział o szczegółach produkcji filmu, o archiwalnych scenach, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Nawet córka bohaterów filmu, nie miała pojęcia o większości nagrań z tamtych czasów. 

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu „ O Zwierzętach i Ludziach”.

Jeśli polskie kino ma dziś mówić o historii, byłoby świetnie, gdyby robiło to w tak mądry i dojrzały sposób.

Więcej szczegółów na temat produkcji filmu ->  http://ok.dukla.pl/o_zwierzetach_i_ludziach_pressbook

 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1591203105
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlprojekcja_filmu
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 17 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'projekcja_filmu' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.91 MB

  Message Memory use
  Component initialization 821 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.37 MB
  View render complete 1.78 MB

  Timers

  Total Request Time: 83 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 7.68
  Event: Controller.initialize 8.85
  Event: Controller.startup 0.93
  Controller action 22.95
  Event: Controller.beforeRender 2.97
  » Processing toolbar data 1.78
  Rendering View 25.24
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 9.59
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 9.04
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.02
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 14.83
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id670
    • pagegroup_id670
    • langpl
    • titleProjekcja filmu
    • urlprojekcja_filmu
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p>1 marca 2020 roku w Sali kinowo – teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „O Zwierzętach i Ludziach” w reżyserii  Łukasza Czajki.</p> <p>Film opisuje losy Jana i Antoniny Żabińskich – ówczesnych opiekunów Warszawskiego ZOO w czasach -  tuż przed i w trakcie II Wojny Światowej.</p> <p>Relatywny dobrobyt ostatnich lat przed wojną, oraz totalna destrukcja wraz z jej nadejściem, pokazuje siłę człowieczeństwa - w tym przypadku pomocy Żydom w trakcie okupacji.  Kara za pomaganie i  ukrywanie Żydów w trakcie wojny była jedna – śmierć.  Mimo to Państwo Żabińścy, którzy stracili niemal cały sens życia, gdyż wszystkie zwierzęta, którymi się opiekowali zostały zabite lub wywiezione,   postanowili bezinteresownie i bez żadnego zawahania pomóc ludziom w potrzebie. Film ukazuje również surowość wojny, która nie patrzy na winnych i niewinnych, zabierając życia jednych i drugich, pokazuje jak absurdalne są działania wojenne.</p> <p>Dokument o Janie i Antoninie Żabińskich to historia człowieczeństwa, które nie ma ceny i nie domaga się uznania. Tuż po projekcji filmu odbyło się spotkanie z autorem filmu. Reżyser opowiedział o szczegółach produkcji filmu, o archiwalnych scenach, które po raz pierwszy ujrzały światło dzienne. Nawet córka bohaterów filmu, nie miała pojęcia o większości nagrań z tamtych czasów. </p> <p>Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu „ O Zwierzętach i Ludziach”.</p> <p>Jeśli polskie kino ma dziś mówić o historii, byłoby świetnie, gdyby robiło to w tak mądry i dojrzały sposób. <br><br>Więcej szczegółów na temat produkcji filmu ->  <a href="http://ok.dukla.pl/o_zwierzetach_i_ludziach_pressbook">http://ok.dukla.pl/o_zwierzetach_i_ludziach_pressbook</a></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(false)
    • news(true)
    • created2020-03-02 13:36:14
    • modified2020-03-05 17:15:50
   • Pagegroup
    • id670
    • pagecategory_id2
    • titleProjekcja filmu
    • zdjecie15831525741252495051.jpg
    • gallerygroup_id(null)
    • date2020-03-01 00:00:00
    • pubdate2020-03-02 00:00:00
    • created2020-03-02 13:36:14
    • modified2020-03-02 13:36:14
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 0171d2731bee003476d793b8ad1c881f
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /projekcja_filmu
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /projekcja_filmu
  Remote Addr 3.230.154.129
  Remote Host ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 44230
  Request Method GET
  Request Uri /projekcja_filmu
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/projekcja_filmu
  Script Url /projekcja_filmu
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.415 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1591188705.4094
  Request Time 1591188705
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">