XIII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ DUKLA 2020

27-11-2020

Termin: 27  listopada  godz  9:00  

Miejsce : Sala kinowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4

Organizator : OŚRODEK KULTURY W DUKLI                    

PATRONAT HONOROWY : STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE

 

REGULAMIN

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści lub zespoły (minimum 5 osób) z powiatu krośnieńskiego
 2. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej piosenki w języku obcym do trzech minut.
 3. Dopuszcza się konkursu wykonawców z własnym akompaniamentem, z towarzyszeniem zespołu muzycznego lub podkładem muzycznym na płycie CD (format audio lub mp3)
 4. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 23 listopada 2020r. do godziny 16.00, karty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
 5. Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja powołana przez organizatora która może przyznać GRAD PRIX
 6. Kryteria oceny : dobór repertuaru, poprawność językowa, muzykalność i , ogólny wyraz artystyczne prezentacji
 7. Kategorie wiekowe.
 8. I) I – III godz.9.00 II) kl. IV-VI godz. 10.00 III) klasy VII- VIII godz. 11.00 IV) szkoły średnie  godz. 11.45       V) dorośli godz.12.15
 9. Jeżeli do konkursu zgłosi się dużo zespołów, organizator może dodatkowo wyodrębnić taką kategorię konkursową (bez względu na wiek)
 10. Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników do każdej kategorii
 11. Komisja konkursowa przyzna miejsca oraz wyróżnienia a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu

 

Karta zgłoszenia - XIII Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej 2020r.

tytuł prezentacji…………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu)…………………………………………

kategoria wiekowa ………………………………………………………………………………………………………

autor utworu…………………………………………………………………………………………………………………….

ilość uczestników…………………………………………………………………………………………………………

szkoła (pełna nazwa)…………………………………………………………………………………………………

opiekun (tel.) ………………………………………………………………………………………………………………

uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………                                                                                                                                                               

         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">