Zabawa Fotograficzna "Martwa natura"

14-01-2021

Temat na dziś

„Martwa natura”

Wskazówka: Skomponujcie zdjęcie używając przedmiotów i materiałów znajdujących się w domu. Zaplanujcie ustawienie obiektów i ich otoczenie, światło i sposób wykonania fotografii. Zaskoczcie nas ciekawym, przyciągającym wzrok kadrem.

Zapoznajcie się z regulaminem zabawy i prześlijcie gotowe prace do piątku do godziny 16.00 na wskazany w regulaminie profil Messenger wraz ze zgodą.

 

REGULAMIN „ZABAWY FOTOGRAFICZNEJ”

  1. W „Zabawie fotograficznej” będziecie musieli zmierzyć się z 3 zadaniami, pobudzającymi kreatywność i umiejętność uważnego patrzenia na otaczający nas świat.
  2. Przez trzy kolejne dni na naszym profilu facebookowym i stronie internetowej będą się ukazywać tematy, które należy uchwyć na fotografii.
  3. Zróbcie jedno  zdjęcie, ukazujące Waszą interpretację zagadnienia i nadajcie mu tytuł.
  4. Gotową fotografię wraz ze zdjęciem wypełnionego, czytelnego zgłoszenia i zgody rodo prześlijcie na: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015344625749
  5. Nadesłane prace opublikujemy na naszym profilu facebookowym oraz na stronie www.okdukla.pl. w terminie 18-22 stycznia 2021 r.  jako dokumentacja tegorocznych ferii, która da również możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z innymi. Nie jest to konkurs ale rozwijająca, kreatywna zabawa.

 

Zgłoszenie udziału w „Zabawie fotograficznej”

 

Nazwisko i imię uczestnika...........................................................................................................

Tytuł fotografii…………………………………………………………………………………………………………………………
Temat zadania fotograficznego....................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ........................................................................................


           Biorąc udział w zabawie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl i profilu facebookowym. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ....................................................................

                                                                                                                                (podpis opiekuna)

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">