DUTWDukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa oficjalnie od 28 kwietnia 2016 roku, kiedy to został zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Krajowej Radzie Sądownictwa. Głównym celem funkcjonowania organizacji jest upowszechnianie inicjatywy edukacyjnej wśród osób w wieku 50+ oraz ich aktywizacji w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej. DUTW przy współpracyz Ośrodkiem Kultury w Dukli stworzyło ofertę zajęć tematycznych, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Stowarzyszenie podejmuje również starania w celu pozyskania środków finansowych na swoją działalność. Obecnie realizuje drugi projekt w ramach dofinansowania zadań publicznych ze środków budżetowych Gminy Dukla, który zakłada, tak jak poprzedni, organizację wykładów, warsztatów artystycznych, wyjazdów edukacyjnych, rajdów krajoznawczo-historycznych i udziału w wydarzeniach kulturalnych takich jak koncerty w filharmonii czy spektakle teatralne. Członkowie DUTW chętnie uczestniczą w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach integracyjnych z okazji Andrzejek i Świąt Bożego Narodzenia.

Uchwałą Nr 4/2018 z 11.06.2018 r. na Walnym Zebraniu Członków DUTW Pani Melania Romańczak – Głód została wybrana na Prezesa Zarządu w miejsce Pani Jadwigi Morawskiej, która złożyła rezygnację z funkcji z powodów osobistych.

Postanowienie sądowe o wpisie do KRS zostało potwierdzone 02.11.2018 r. mimo złożenia wniosku bezpośrednio po wyborze. Pełnienie funkcji było kontynuowane przez P. Melanię jako następca praktycznie od początku roku 2018.

III. Działalność, prowadzenie sekcji, grup zajęciowych oraz wywiadów o tematyce edukacyjnej.

W ramach tych działań odbywały się zajęcia:

- klub plastyczny

- zajęcia taneczne (taniec towarzyski, taniec integracyjny)

- lekcje języka angielskiego.

- gimnastyka korekcyjna

- nordnic walking

26.06.2022 - Walne zebranie i zakończenie Roku Akademickiego 2021/22 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

ROK 2021

  1. Po kilkumiesięcznej przerwie wróciły systematyczne spotkania rozpoczęte 8 marca 2021 roku Świętem Dnia Kobiet.
  2. 04.2021 r. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie projektu Nr.AGR.524.7.2021 pod tytułem „Cudze chwalicie, swego nie znacie – mozaika dziedzictwa regionu” w wysokości 6000 zł.

21-22.05.2021 zrealizowano pierwszy punkt założenia:

- Warsztaty kulinarne na otwartej przestrzeni w przysiółku „Gastewnik” w Przeworsku. Zwiedzanie Pałacu Lubomirskich, Katedry w Przeworsku, Zwierzyniec, skansen „Guciów”, przejazd meleksem roztoczańską, odwiedzenie hodowli koników polskich.

18.06.2021 – Rajd w Bieszczady.

1.07.2021 – Wyjazd do teatru im. L. Solskiego w Tarnowie na spektakl „May-Day”

       III. 11.06.2021 – odbyło się Walne Zebranie Członków podsumowujące działalność za rok 2020.

- 29-30.07.2021 – zorganizowana była wycieczka edukacyjna do Zamościa.

- 08.09.2021 – Wycieczka do Muszyny

- 11.09.2021 – Wyjazd do Dębicy na spektakl „Rock Opera”

- 02.10.2021 – Spotkanie koleżeńskie połączone z zwiedzaniem Domu Myśliwskiego w Chyrowej.

- 05.10.2021 – Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. Udział w Jubileuszu 40-lecia powstania i działalności Ośrodka Kultury w Dukli.

- 24.11.2021 – Udział w Jubileuszu 10-lecia Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Akademia 50+”

- 30.11.2021  - Spotkanie Andrzejkowe w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.

- 19.12.2021 – Czynny udział członków DUTW w programie przygotowanym przez Ośrodek Kultury w Dukli pt. „A gdy już wrócimy z Betlejem”.

ROK 2020

  1. Stowarzyszenie kontynuowało prowadzenie w bardzo ograniczonym zakresie, w pełnym reżimie sanitarnym albo w małych grupach.

16.01.20120 – odbyło się spotkanie opłatkowe.

4.02.2020 – Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych zorganizowało zajęcia edukacyjne dla DUTW, których wzięło udział 30 osób.

20.02.2020 – odbyło się spotkanie kanałowe, połączone ze Świętem Dnia Kobiet.

04.03.2020 – wszystkie plany aktywności sprowadziły się do hasła „zostań w domu” z powodu rozprzestrzeniania się epidemii wirusowej SARS COV2.

10.06.2020 – została zawarta umowa o realizacji zadania publicznego pod tytułem „Seniorzy w swojej małej ojczyźnie”. Zadanie to miało Nr. ARG.524.19.2020. Kwota dofinansowania wynosiła 4370 zł.

Każdy okres luzowania nakazów było wykorzystywany do zorganizowania spotkania, czy małej wyprawy turystycznej.

23/24.09.2020 – odbyła się prelekcja o kuchni regionalnej oraz warsztaty kulinarne, dzięki udostępnieniu nieodpłatnie uposażonych pomieszczeń Domu Ludowego w Cergowej.

21.09.2020 – Rajd – Iwonicz- Przymiarki – Bałucianka – Zawadka

10.12.2020 – Zawadka Rymanowska – Lubatowa.

Nie została wykorzystana kwota dotacji  w kwocie 2170 zł przeznaczona na dofinansowanie kosztów biletów i transportu do teatru z powodu urzędowego zamknięcia teatrów i innych obiektów. Kwota powyższa została zwrócona mimo prośby o przesunięciu terminu realizacji.

06.07.2020 – wyprawa z Dukli przez Puszczę do Chyrowej.

18.09.2020 – Wycieczka w Bieszczady (Polańczyk)

30.09.2020 – odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2020/2021 powiązana z uroczystością 5-lecia istnienia DUTW.

ROK 2019

W 2019 r. Stowarzyszenie DUTW realizowało zadanie publiczne Nr. 50.524.10.2019 pod tytułem „Siła kultury – moc seniora”. Projekt ten był dofinansowany kwotą 4000 zł z funduszu Burmistrza Dukli.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

28-29.05.2019 – Wyjazd do Krakowa na spektakl teatralny „Ryzykowna farsa” w teatrze Bagatela i zwiedzanie ciekawych obiektów Krakowa.

10.06.2019 – I Rajd Starszaków z Dukli do Jasiela szlakiem „Kurierów Beskidzkich”

11.11.2019 – II edycja „Rajdu Starszaków” na trasie Dukla – Jaśliska – Kamień.

30.11.2019 – zorganizowane były warsztaty wykonywania ozdób świątecznych.

30.11.2019 – Przedstawicielka Organizacji zajmującej się zbieraniem danych statystycznych dotyczących potrzeb, urządzeń rehabilitacyjnych i opieki zdrowotnej dla osób starszych przeprowadziła obszerny wywiad z członkami DUTW.

Wyjazd do Lwowa na spektakl Baletowy.

28.11.2019 – zabawa Andrzejkowa

16.11.2019 – Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Członkowie czynnie uczestniczyli w organizacji spektaklu z okazji Bożego Narodzenia przygotowywanego przez Ośrodek Kultury w Dukli.

17.01.2018 odbyło się spotkanie opłatkowe

8.03.2018 – Spotkanie na koncercie włoskiego artysty Deve Nilaya.

03.05.2018 – wspólny wyjazd członków Stowarzyszenia z grupą z Ośrodka Kultury do Dębicy na spektakl „Tych miasteczek nie ma już”.

  1. W 2018 roku Stowarzyszenia DUTW realizowało zadanie publiczne nr. 50.50.524.2018 pod nazwą „Dukielski Senior Kulturowo Aktywny”, które było dofinansowane 6000 zł funduszu Burmistrza Dukli.

W ramach tego projektu po wcześniejszym przygotowaniu kosztorysu i szczegółów projektu zrealizowano :

- 22.05.2018r. I edycję „Rajdu Starszaków z Dukli w Bieszczady” i pieszo przez Przełęcz Wyżną do Wetliny.

- 6.06.2018 – Wycieczka edukacyjna do Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach w częściowym zwiedzaniem zabytków w Przemyślu.

- 11.09.2018 – II edycja Rajdu Starszaków na trasie Polany – Barwinek i Huta Polańska.

- 4.10.2018 – otwarty dla wszystkich chętnych uczestników wykład pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – co jeść żeby być zdrowym” przeprowadzony przez panią dietetyk Magdalenę Jaskółka.

- 13.10.2018 – warsztaty słom karskie dla grupy 20 uczestników przeprowadzone przez instruktorkę Panią Marię Godolah.

- 3.11.2018 – warsztaty carvingu przeprowadzone przez instruktora panią Elżbietę Kopersytńską.

- 9.11.2018 – członkowie DUTW wyjechali do Filharmonii Podkarpackiej do Rzeszowa na koncert „Morskie Oko”.

- 4.12.2018 – członkowie DUTW wyjechali do Teatru W. Siemaszkowej na spektakl „Trzy siostry”

  1. 4.10.2018 – odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku Akademickiego.

8.10.2018  - Rajd do Chyrowej

22.11.2018 – Spotkanie Andrzejkowe

23.11.2018 – Warsztaty plastyczne

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">