Kapela Ludowa "Duklanie"
Kapela działa przy Ośrodku Kultury w Dukli od początku 2016 roku. Współparcuje z zespołem obrzędowo – śpiewaczym „Szarotka – Duklanie”. Pracuje również nad własnym repertuarem, który mimo krótkiego okresu działalności, zaprezentowała się na wielu koncertach w kraju jak i za granicą. W 2017 roku ukazała się pierwsza płyta z udziałem Kapeli pt. „Jezusa Narodzonego Wszyscy Witajmy”, która zawiera zbiór polskich kolęd i regionalnych pastorałek. Rok później „Duklanie” pokazali się w kolejnej świątecznej odsłonie, tym razem z towarzyszeniem słowackich, zespołów ludowych „Makovica” i „Stropkovcani”, wydając płytę pt. „Dla Ciebie mały Panie polsko – słowackie kolędowanie”. Oprócz kolęd, kapela „Duklanie” posiada w swoim repertuarze utwory z własnego regionu oraz tradycyjną polską muzykę ludową. Ze względu na obszar zamieszkania często sięga po pieśni słowackie, ukraińskie i łemkowskie.

W skład zespołu wchodzą obecnie:
Zosia Baran (śpiew)
Urszula Jakieła (śpiew)
Barbara Faustus (śpiew)
Małgorzata Walaszczyk – Faryj (śpiew)
Jagoda Skrzyńska (skrzypce)
Stanisław Kafel (akordeon)
Piotr Jakieła (kontrabas)
Artur Szajna (cymbały)
Jaromir Faustus (klarnet) 
Katarzyna Błaż (skrzypce)
 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1594699447
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlkapela_ludowa_duklanie
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 16 ms
  Total Queries: 16 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'kapela_ludowa_duklanie' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 0
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.90 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.37 MB
  View render complete 1.78 MB

  Timers

  Total Request Time: 86 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 9.86
  Event: Controller.initialize 10.89
  Event: Controller.startup 0.97
  Controller action 22.82
  Event: Controller.beforeRender 3.30
  » Processing toolbar data 2.24
  Rendering View 23.70
  » Event: View.beforeRender 0.03
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 9.41
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 8.88
  » Event: View.afterRender 0.02
  » Event: View.beforeLayout 0.02
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 13.27
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery(empty)
  • page
   • Page
    • id6
    • pagegroup_id6
    • langpl
    • titleKapela Ludowa "Duklanie"
    • urlkapela_ludowa_duklanie
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><br><img src="http://ok.dukla.pl/files/source/Formy%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci/kapela-duklanie.jpg" alt="" class="img-fluid"><br><br>Kapela działa przy Ośrodku Kultury w Dukli od początku 2016 roku. Współparcuje z zespołem obrzędowo – śpiewaczym „Szarotka – Duklanie”. Pracuje również nad własnym repertuarem, który mimo krótkiego okresu działalności, zaprezentowała się na wielu koncertach w kraju jak i za granicą. W 2017 roku ukazała się pierwsza płyta z udziałem Kapeli pt. „Jezusa Narodzonego Wszyscy Witajmy”, która zawiera zbiór polskich kolęd i regionalnych pastorałek. Rok później „Duklanie” pokazali się w kolejnej świątecznej odsłonie, tym razem z towarzyszeniem słowackich, zespołów ludowych „Makovica” i „Stropkovcani”, wydając płytę pt. „Dla Ciebie mały Panie polsko – słowackie kolędowanie”. Oprócz kolęd, kapela „Duklanie” posiada w swoim repertuarze utwory z własnego regionu oraz tradycyjną polską muzykę ludową. Ze względu na obszar zamieszkania często sięga po pieśni słowackie, ukraińskie i łemkowskie. <br><br>W skład zespołu wchodzą obecnie: <br>Zosia Baran (śpiew)<br>Urszula Jakieła (śpiew)<br>Barbara Faustus (śpiew)<br>Małgorzata Walaszczyk – Faryj (śpiew)<br>Jagoda Skrzyńska (skrzypce)<br>Stanisław Kafel (akordeon)<br>Piotr Jakieła (kontrabas)<br>Artur Szajna (cymbały)<br>Jaromir Faustus (klarnet) <br>Katarzyna Błaż (skrzypce)</body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(null)
    • news(null)
    • created2019-05-13 21:03:25
    • modified2020-06-24 11:05:46
   • Pagegroup
    • id6
    • pagecategory_id1
    • titleKapela Ludowa "Duklanie"
    • zdjecie
    • gallerygroup_id(null)
    • date(null)
    • pubdate(null)
    • created2019-05-13 21:03:25
    • modified2019-05-13 21:03:25
   • Pagecategory
    • id1
    • nameStrony
    • addtextDodaj stronę
    • edittextEdytuj stronę
    • calendar0
    • date0
    • shortdesc0
    • img0
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6General
   • 7Session
   • 8Html
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 010e0699422033e3c14ff75e75f49948
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host ok.dukla.pl
  Http If Modified Since Sun, 05 Apr 2020 09:32:54 GMT
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /kapela_ludowa_duklanie
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /kapela_ludowa_duklanie
  Remote Addr 34.204.187.106
  Remote Host 34.204.187.106
  Remote Port 57560
  Request Method GET
  Request Uri /kapela_ludowa_duklanie
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://ok.dukla.pl/kapela_ludowa_duklanie
  Script Url /kapela_ludowa_duklanie
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.437 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1594685047.0058
  Request Time 1594685047
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">