regulamin - Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 2024

12-01-2024

 
Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału w
 XVI Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek 2024

 • Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek.

 

REGULAMIN

 1. Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 12 stycznia (piątek) 2024 r. w sali  kinowo-teatralnej OK w Dukli o godz. 9.00 
 2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na mail: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 8 stycznia 2024 r. do godziny 12:00
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej kolędy lub pastorałki. 
 4. Do konkursu dopuszcza się solistów i zespoły wokalne (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole) z gminy Dukla z akompaniamentem lub podkładem muzycznym -  (podkłady wyłacznie mp3, na nośniku usb)
 5. Kryteria oceny: Komisja oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W kategorii I i II komisja weźmie również pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz ogólną oprawę utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
 6. Kategorie:
 a) soliści                         b) zespoły (co najmniej 3 osoby)                                         

kat. I  -  do klasy „0” włącznie,

kat. II  -  kl. I, II, III,

kat. III  -  kl. IV, V, VI,

kat. IV  -  kl. VII i VIII,

kat. V - szkoły średnie i dorośli,         

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Uwaga!!! Laureaci 1, 2 i 3 miejsc w kategoriach III - V zostają nominowani do X MIĘDZYGMINNEGO  KONKURSU  KOLĘD  I  PASTORAŁEK, który odbędzie się 13 stycznia 2023 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl

Kategoria „zespół” powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej  niż 4, w poszczególnych grupach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna kategoria „zespół” bez względu na wiek uczestników. 

Karta zgłoszenia - XV GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2024

Nazwisko i imię ......................................................................................
Tytuł utworu...........................................................................................
Kategoria ..............................................................................................
Placówka delegująca................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ......................................................

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 • Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

………………………………………………………

Podpis prawnego opiekuna/rodzica

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">