Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej

01-05-2024

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ 2024

REGULAMIN

- Tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie polskiej scenie muzycznej:

- Przegląd jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Dukla

- Przegląd przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

   I - dzieci do lat 6

   II - klasy od I-III

   III - klasy IV-VI

   IV - klasy VII - VIII

   V - szkoły ponadpodstawowe i dorośli

- Każdy solista lub zespół (min 4 osoby) przygotowuje jeden utwór do podkładu muzycznego (polskiego artysty – w języku polskim).

- Oceny prezentacji dokona powołana przez organizatora komisja artystyczna.

- Kryteria oceny:

 możliwości głosowe uczestnika, dobór repertuaru, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

- Komisja przyzna wyróżnienia jako nagrody główne i może przyznać GRAND PRIX przeglądu.

- Wypełnione karty  i zgodę RODO należy przesłać na adres  norbert@dukla.pl  do 15 kwietnia do godz. 16.00

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

- Przegląd odbędzie się: 19 kwietnia, 2024r.  godz. 9.00, 

  Ul. Kościuszki 4, sala kinowo-teatralna  Ośrodka Kultury.

Karta zgłoszenia Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej  2024

imię i nazwisko uczestnika .....................................................................................................

tytuł prezentacji......................................................................................................................

uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………

kategoria  wiekowa ................................................................................................................

instytucja  delegująca .............................................................................................................

opiekun (tel.) ...........................................................................................................................

Zgoda RODO

Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej  2024

 

       Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.

       Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

       Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

 

                                                                                                ………………………..…………………………………………

                                                                                                  Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego                             

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">