Konkurs Kolęd 2020

15-12-2020

POWIATOWY  KONKURS  KOLĘD
I PASTORAŁEK - Dukla 2020
 

Uczestnicy:
1. Wybierz jedną dowolną kolędę lub pastorałkę.
2. Nagraj film, na którym Cię widać, słychać Twój głos i podkład muzyczny! (czas prezentacji do 5 min)
Podpowiedź: Najlepiej nagrać siebie na kamerkę w telefonie, śpiewając do podkładu odtworzonego z komputera, odtwarzacza CD lub innego dostępnego źródła. Rodzice na pewno Wam w tym pomogą!
3. Udział w konkursie wezmą wyłącznie filmy zgodne z formatem Messenger  nadesłane razem z kartą zgłoszenia i RODO na - https://www.facebook.com/profile.php?id=100015344625749

(liczyć się będą tylko i wyłącznie filmy przesłane na powyższy link zgodne z formatem Messenger)

4. Na nagrania  czekamy do  15 grudnia 2020r.

5. Kategorie :
I kategoria – do klasy III
II kategoria – klasy IV– VIII
III kategoria – Szkoły średnie
IV kategoria – dorośli

6. Komisja artystyczna przesłucha i oceni wszystkie prezentacje i wybierze laureatów w każdej kategorii.  

7.  17 grudnia filmy laureatów zostaną opublikowane na stronie ok.dukla.pl  i profilu facebookowym, na którym to, można będzie głosować na najlepszy film, przyznając mu największą ilość polubień.

Głosowane potrwa do 8 stycznia 2021 do godziny 15.00.
 Uczestnik z największą liczbą “lajków”,  czyli największą przychylnością oglądających zostanie również nagrodzony.  

Wyniki konkursów zostaną umieszczone 8 stycznia na stronie internetowej www.ok.dukla.pl oraz naszym facebooku.

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.

Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy na stronie www i facebooku.

 

Karta zgłoszenia - KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2020

 

Nazwisko i imię .................................................................................
Tytuł utworu.......................................................................................
Kategoria ............................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ..............................................


           Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ....................................................................

                                                                                                                  (podpis wykonawcy)

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">