Konkurs plastyczny 2023 - o tematyce religijnej

09-05-2024
Konkurs plastyczny 2024
 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Dukla
 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt: ”MADONNA W IKONIE TRADYCYJNEJ

REGULAMIN

  1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną technika plastyczną.
  2. Prace konkursowe maksymalnie do formatu A-3.
  3. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane

do 20 maja 2024 do godz. 16.00  

do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla

  1. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, kategoria, szkoła). Informacja umieszczona na małej karteczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu.

Nagrody wręczane będą podczas Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej – 24 maja.

5. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:

     Kat. I – kl. I – III,           Kat. II – kl. IV- VI,          Kat. III – VII i VIII,           Kat IV – szkoły średnie i dorośli

6. Kryteria oceny: pomysł,  stopień trudności,  zgodność pracy z  tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 maja.   

8. Prace nieodebrane do 28 maja ulegną zniszczeniu.

RODO - Konkurs plastyczny 2023

Przystępując do konkursu akceptuję regulamin, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                                                            podpis opiekuna

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">