Międzygminny Konkurs Kolęd 2024r.

19-01-2024


XI MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

 

TERMIN: 19 STYCZNIA 2024r.  GODZ. 9:00 , Sala kinowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4

  

REGULAMIN:

 

 1. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej tradycyjnej kolędy lub pastorałki.
 2. Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek.
 1. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wokalne z powiatu krośnieńskiego z akompaniamentem (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole), lub podkładem muzycznym (podkłady wyłącznie mp3, na nośniku usb)
      Uwaga!!!    Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.
 2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 15 stycznia 2024r. do godziny 12.00 (tel. 662054407), karty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
 3.  Kryteria oceny: dobór repertuaru, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy oraz ogólny wyraz artystyczny.
 4. Kategorie: 
         a) soliści:  I kategoria - kl. IV - VI,          II kategoria – kl. VII - VIII,           III kategoria - szkoły średnie  i dorośli                  b) zespoły wokalne – bez podziału na kategorie wiekowe.
       Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
  8.  Komisja konkursowa  przyzna miejsca, może również przyznać nagrodę GRAND PRIX.
  9.  Laureaci przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 
  10.  Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 5. Uczestnik prezentujący utwór nie może go powtórzyć z poprzedniej edycji !!!
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystego Koncertu Kolęd w Kościele Parafialnym w Dukli.

 

Karta zgłoszenia  - XI Międzygminny KONKURS KOLĘDI PASTORAŁEK DUKLA 2024r.

Nazwisko i imię ...............................................................................................
Tytuł utworu....................................................................................................
Kategoria .......................................................................................................
Placówka delegująca........................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ...............................................................
Uwagi………………………………………………....................................................................

 

Zgoda RODO

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla w celu promocji wydarzenia.
 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie www.ok.dukla.pl, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury w Dukli i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
  Oświadczam, że zapoznałe/am się z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

……………………………………………………………….

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">