Piosenka

17-11-2023

XVI   POWIATOWY   PRZEGLĄD   PIOSENKI  

 OBCOJĘZYCZNEJ   DUKLA   2023

Termin :  17  listopada   godz 9:00       

Miejsce : Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4

 PATRONAT HONOROWY : STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE

REGULAMIN:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści lub zespoły  (minimum 5 osób) z powiatu krośnieńskiego
 2. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej piosenki w języku obcym do trzech minut.
 3. Dopuszcza się konkursu wykonawców z własnym akompaniamentem, z towarzyszeniem zespołu muzycznego lub podkładem muzycznym na pamięci usb pendrive (format mp3)
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres organizatora lub elektronicznie : norbert@dukla.pl do dnia 14 listopada 2023. Tel. 662054407
 5. Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja powołana przez organizatora, kryteria oceny :
 6. a) dobór repertuaru      b) poprawność językowa     c) muzykalność    d) ogólny wyraz artystyczne prezentacji
 7. Kategorie wiekowe
 8. I) I – III   II) kl. IV-VI              III) kl. VII-VIII             IV) szkoły średnie             V) dorośli
 9. Jeżeli do konkursu zgłosi się dużo zespołów, organizator może dodatkowo wyodrębnić taką  kategorię konkursową (bez względu na wiek)
 10. Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników do każdej kategorii
 11. Komisja przyzna miejsca oraz wyróżnienia, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 12. Komisja konkursowa może przyznać GRAD PRIX przeglądu
 13. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny
 14. Organizator - Ośrodek Kultury w Dukli - zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu  

       

KARTA ZGŁOSZENIA XVI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2023


imię i nazwisko uczestnika ( nazwa zespołu) .........................................................................................

kategoria wiekowa  .................................................................................................................................

 

tytuł utworu i autor utworu ......................................................................................................................

ilość uczestników ( w przypadku zespołu)  .............................................................................................

instytucja delegująca, opiekun (tel.)  .......................................................................................................
 

Zgoda RODO

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury
  w Dukli, ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla w celu promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie www.ok.dukla.pl, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury w Dukli i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałe/am się z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

………………………………………………………………………….

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">