Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej

26-04-2024

Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 2024

 

CEL PRZEGLĄDU:

- inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,

- konfrontacja dokonań twórczych.

MIEJSCE:  Sala widowiskowo – kinowa OK Dukla,

Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4

TERMIN: 26 kwietnia 2024.   godz. 9.00

ZASADY UCZESTNICTWA:

 - przegląd jest imprezą otwartą dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego,

 - tegoroczna edycja poświęcona jest wyłącznie polskiej scenie muzycznej,

 - uczniowie szkół gminy Dukla muszą przejść eliminacje – gminny Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej

 - uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i zespoły min 4 osoby),

 - wykonawca (zespół) przygotowuje jeden utwór cenionego, polskiego wykonawcy – w języku polskim,

 - zgłaszający są zobowiązani do przekazania na adres: Ośrodek Kultury w Dukli, Ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla lub mail: norbert@dukla.pl  w terminie  22 kwietnia 2024r. do godz. 16.00 wypełnionej karty uczestnictwa,

 - uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom  prawo do nieodpłatnego wykonywania rejestracji i emisji występu,

- prezentacje oceni powołane przez organizatora jury.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

I –  klasy I – III

II – klasy IV-VI

III – klasy VII-VIII

IV – szkoły średnie i dorośli

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE:

- Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.

- Organizator  zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji regulaminu.

- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom a laureaci nagrody.

- Informacje na temat przeglądu można uzyskać na stronie internetowej www.ok.dukla.pl

lub pod nr tel. 662054407  w godz. 11.00 - 16.00

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ 2024

 

Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………….......……………

Kategoria…………………………………………………………………………………..............……………………………………

Tytuł, utworu / autorzy tekstu i muzyki………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………….............………………………

Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Placówka delegująca………………………………………………………………………………….………………...……………

Opiekun (tel)……...……………………………………………………………………………………………………….....…………

 

 

 

Akceptując regulamin jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            ……………………………………..

                                                                                                                                                                                             (podpis opiekuna)

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">